Hoppa till innehåll

Den nya ekonomin slår igenom i nobelprisen

När nobelpristagarna i fysik och i i ekonomi presenterades dagarna efter varandra blev symboliken för de stora skeendena i vår tid tydlig. Nobelprisen i fysik och ekonomi kan på sätt och vis båda sägas vara ett uttryck för den nya ekonomi som nu växer fram. Den moderna informationsteknologin och individualismen följer varandra i parallella spår.
Medan Nobelprisen i fysik har gått till forskare som lagt grunden för utvecklingen av den moderna informationsteknologin, både när det gäller integrerade kretsar i form av ”chipset” och mobiltelefoni och telekom när det gäller halvledare och laser går ekonomipriset till två ekonometriker som med ekonomiska analysmodeller har studerat individuella beteenden.
James Heckman har gjort det för att med statistiska metoder följa effekterna av olika arbetsmarknadspolitiska program på individnivå istället för de aggregerade nivåer som är det vanliga.
Daniel L.Mc Fadden har på motsvarande sätt bidragit till analysen av hur den enskilde individen gör sina val för att maximera sin nytta beroende på de förutsättningar som han eller hon möter.
På sätt och vis kan man säga att de bägge har forskat i samma spår som den tidigare Nobelpristagaren Gary Becker kom att gå i täten för, och som bygger på att den enskilde agerar som individ och fattar rationella beslut utifrån givna ekonomiska förutsättningar och förhållanden. Även Staffan Burenstam Linder kom att vara en av de första att forska och studera detta område.
Det skiljer sig från den sociologiska och ekonomiska forskning som utgått från de stora kollektiven och stora aggregat och som försummat att se den enskilde som ett eget subjekt och inte ett objekt för andras beslut.
Och det är i denna del som det finns ett samband med fysikpristagarna. Den moderna informationsteknologin gör den enskilde individen och hans eller hennes kunskaper allt viktigare. Det gör det också allt viktigare, även av vetenskapliga skäl, att följa den enskildes beslutsprioriteringar. Det är i grunden bara politiska beslut och samhällelig utveckling som utgår från den enskildes perspektiv som kommer att ta tillvara den enskildes kunskap och kompetens.
För den som är intresserad finns en närmare presentation av de två Nobelpristagarnas forskning på Nobelprisets hemsida.