Hoppa till innehåll

Den Nordkoreanska krisen kräver mer än en omogen president kan stå för

En galen diktator och en obalanserad president som tror att galenskapen kan mötas med upptrappade hot. I en värld där vår trygghet är sammanbunden över hela globen är de hot som Nordkorea nu eskalerar hot att ta på allvar. Det ligger i galenskapen att det inte finns någon självklar rationell väg att hantera de hot som Kim Jong Un vant världen vid och vant sig själv vid att uttrycka utan konsekvenser. Någonstans riskerar han självfallet att utlösa preventiva angrepp i någon form för att tvinga fram ett slut på hot som allt mer tas på allvar. Och någonstans kan han uppleva att de preventiva angreppen måste bemötas preventivt.

Där ligger faran i hur Trump hotar med ord som kan tolkas som ett fullskaleangrepp, kanske bara på basis av fortsatta hot. Osäkerheten kring Trump skapar en osäkerhet som gäller USA, den Koreanska halvön liksom världen i sin helhet. Hoten från Nordkorea måste tas på allvar men desto viktigare är att man möter dem med allvar och inte slumpmässiga tweets som är utlopp för stundens frustration framför TV. Risken för en krigets katastrof är betydande och den katastrof vi talar om riskerar att bli av en dignitet vi inte sett efter andra världskriget.

Användande av kärnvapen i denna konflikt liksom i varje annan konflikt skulle drabba en hel värld och riskera bringa död och förintelse i stora delar av den region som nu är under hot. Den skulle leda till motsättningar och misstro mellan Kina och Ryssland och USA med ytterligare konsekvenser för europeisk säkerhet.

Det krävs nu att den amerikanska administrationen i sin helhet liksom dess olika politiska centra tar ett övergripande ansvar för den amerikanska politiken. Presidenten ensam är tyvärr en person som inte är vuxen sin uppgift.