Hoppa till innehåll

Den konstiga debatten om fastighesskatten

[BILD1]Diskussionen om fastighetsskatten följer några konstiga mönster. Dels finns det de som säger att det inte finns något behov av att sänka den. Det är de som bortser från att den är ett problem för människors trygghet och möjlighet att bo kvar. De bortser helt från att den har orättfärdiga och godtyckliga konsekvenser. Några säger att skälet för att den nu tas bort i sin nuvarande form är politiskt eller att det inte finns några ekonomiska skäl för att den ska tas bort. Det är som att de ser politik som en lek med en ångpanna eller en maskin, där man ska mecka och gasa för att få ut optimalt ur maskinen det som de anser att man ska få ut. I det perspektivet förlorar människors trygghet och begreppet rättfärdighet sin betydelse.

Sedan finns det de som menar att fastighetsskatten är en bra skatt eftersom människor inte flyttar utan tvingas betala för att kunna bo. Nu finns det många andra skatter som utgör en bra och säker skattekälla även i tider av globalisering och rörliga skattebaser. Till exempel inkomstskatt som bygger på de människor som bor i hus, eller moms som bygger på beskattning av dem som lever i ett samhälle och handlar där. Är dessa skatter för höga så kommer visserligen en del människor att flytta någon annanstans. Tar vi ut alldeles för höga fastighetsskatter tvingas människor också flytta. Det är vad som har skett för människor med låga inkomster som har fått allt högre fastighetsskatt. Men det kan också hända med höginkomsttagare om det samlade skatteuttaget blir för högt. I den meningen skiljer sig inte fastighetsskatten från andra annat än att den slår hårt mot dem som inte har inkomsterna att betala den. De tvingas lämna sina hem. Det finns ingen särskild nationalekonomisk teori som säger att just det är bra, lika lite som att det är bra med ett alldeles för högt skatteuttag bara det tas ut via fastighetsskatten.

I vilket fall som helst glömmer de att problemet med fastighetsskatten har varit att den har varit godtycklig och orättfärdig. Och det är ett reellt problem som bör åtgärdas.

Nu ska finansieringen av denna skattesänkning göras via höjd flyttskatt vilket självfallet leder till att färre flyttar och bostadsmarknaden fungerar sämre. Det är synd eftersom det är bra med en hög rörlighet, både för den enskilde som kan få bättre jobb och bättre liv samt för samhället. Men summa summarum är det bra att fastighetsskatten nu tas bort och blir till en kommunal avgift.