Hoppa till innehåll

Den glömda debatten leder till att jobben glöms

Ökad amerikansk konkurrenskraft leder nu till en återflyttning av investeringar i produktion. Det är tyvärr alldeles för lite debatt om europeisk konkurrenskraft i detta och i andra perspektiv. Reformer som gör det lättare och enklare att investera i Europa, som leder till nytt och ökat företagande och som gör den europeiska ekonomin till en enda vital marknad. Tyvärr ser vi även denna sommar hur fokus istället ligger på de institutionella förändringarna av EU och om krisländerna ska lösa sina problem genom att öka skulderna lite mer. Vi ser nu hur exporten i några sydeuropeiska länder har börjat öka men vi är långt ifrån att investeringar i europeisk industri växer och leder till fler jobb.

Det är ett svaghetstecken och präglar också svensk debatt. Här diskuteras mer vinstbegränsning och hur företag ska hindras växa snarare än hur vi ska öka investeringar och öka lönsamhet. Och utan ökade investeringar och ökad lönsamhet får vi vare sig stabila offentliga finanser eller fler jobb.