Hoppa till innehåll

Den globala livsmedelskrisen och ett välkommen til

[BILD1]I dag välkomnar vi tidigare kollegan i Europaparlamentet och nyblivne finske utrikesministern Alexander Stubb till Stockholm, här intervjuad i SvD. Han kommer med all säkerhet förstärka finsk utrikespolitik inte minst när det gäller den fortsatta utvidgningsprocessen men också när det gäller trycket på de konkreta reformerna för den inre marknaden.

Globalt kommer han liksom andra utrikesministrar allt mer få möta den komplexa situationen i Afrika som en dominerande global fråga. Där håller Kina i dag på att förstärka sina positioner samtidigt som kontinenten också tar tråkiga steg tillbaka. Det gäller de afrikanska ledarnas syn på situationen i Zimbabwe som de avfärdar med att det inte är en kris men kanske långsiktigt mer allvarligt är situationen i Sydafrika där ett nytt ledarskap verkar växer fram ur korruptionsaffärer och en ny rasism nu riktad mot vita. Ett positivt undantag är att krisen i Kenya nu kan vara över genom en samlingsregering med den tidigare oppositionsledaren som utrikesminister.

Det riktiga allvarliga är livsmedelsutvecklingen där vi dels inte lyckas få till stånd lösningar i den internationella frihandeln som inkluderar jordbruksprodukter , dels präglas av regleringar som hindrar ökad jordbruksproduktion samtidigt som livsmedelspriserna ökar och efterfrågan på förnyelsebara bränslen konkurrar om odlingsmark. Världsbanken betecknar den situation som vi nu står inför som sju förlorade år i fattigdomsbekämpningen.

Financial Times redovisar i en annan artikel de krav som detta ställer. Men i grunden handlar det om att vi nu behöver en avreglering och fri handel med jordbruksprodukter, det leder också till att fler arealer kan bli uppodlade, med positiva konsekvenser för klimatpolitiken.

Det finns mycket att göra för oss alla, inte minst för världens nyblivna utrikesministrar där Alexander är en av de nyaste. Inom kort är han dessutom inte den nyaste när de italienska väljarnas röster är räknade.

För min del innebär veckan en snar avresa till Bryssel för energilagstiftning och telekomfrågor, bland annat.