Hoppa till innehåll

Den förlorade verkligheten bakom välståndet och friheten- Artikel Gotlands Allehanda

  • av

Överallt där fri handel och privat företagande har utvecklats har en kombination av välstånd, nyskapande kultur och civilisation växt fram. Den fria handeln förmedlar inte bara varor utan också tankar, idéer och kultur. Privat företagande skapar nya marknader, nya tjänster, nya varor och nya strukturer av välstånd.

 

Därför har de också alltid varit ett hot mot de regimer och makthavare som har velat upprätthålla ett status quo utifrån sina egna ideal och sina egna ekonomiska intressen.

 

Det ekonomiska välståndet spreds till de många genom uppbrotten från feodala strukturer, gamla tiders privilegiesystem och skråväsenden. De demokratiska genombrotten kom genom den breddning av maktens strukturer som fritt företagande och ekonomisk tillväxt gav.

 

I Sverige genom skiftesreformernas förvandling av byalagens bönder till självägande jordbrukare, skråväsendets avskaffande och näringsfrihetens införande. I Europa genom marknadsekonomiernas framväxt i Holland och Storbritannien. I vår tid genom den fria handeln som de senaste 25 åren bekämpat fattigdom mer effektivt än någon planekonomi, någon biståndspolitik och någon visionär ledares framtidsutopier. För 25 år sedan en miljard människor i relativt välstånd. I dag närmare 5 miljarder människor som kan se sina barn lägga sig mätta, ha en skola att gå till på morgonen och sjukvård om de är sjuka.

 

Det har överallt gett en fundamental förändring i synen på kvinnor och mäns värde. Mänskliga fri- och rättigheter har vuxit fram parallellt med hur enskilda människors skapande lett till välstånd. Fattigdomen och förtrycket har vi idag mer av ju mer slutna samhällen människor lever i.

 

Det är denna verklighet som har gått förlorad ur den politiska debatten. Trots att Almedalsveckan är en senkommen hyllning till den fria handel som gjorde Visby stort ser vi här alla dem som vill göra samhällen som de själva vill ha dem, obefläckade av mångfaldens krafter, yttre påverkan och människors egna idéer.

 

Feministiskt Initiativ som inte har ett dyft med kvinnors frihet att göra utan med samma gamla idéer som präglat Gudrun Schyman oavsett vilket parti hon har lett. Sverigedemokraterna som bekämpar inflytandet från ”dom andra”. Miljöpartiet som bekämpar tillväxten och den fria handeln. Vänsterpartiet som har bekämpat all frihandel som gjort världsfattigdomen mindre. Socialdemokraterna som vill reglera och hindra företagande som berör människors egen välvärd. Kultureliten som tror att fri handel mellan världens största ekonomier mer handlar om att man måste äta klorindränkta kycklingar och få se sina egna kulturvisioner påverkade av de mångas välstånd och en öppnare värld.

 

För alla dem som förlorat kontakten med den verklighet som skapat välstånd, kultur och civilisation genom fri handel och enskilda människors företagande borde Almedalen vara en väckarklocka. Här gav fri handel just välstånd, kultur och civilisation- en historia som så många gånger upprepat sig och skapat vårt öppna samhälle

 

 

Gunnar Hökmark (M) Europaparlamentariker