Hoppa till innehåll

Den finansiella krisen

Ett kort möte med eurogruppens ordförane Jean-Claude Juncker kring vad som nu bör göras. Bra är att han avvisar både återfall i keynesianism och statstödsinterventioner. Jag underströk vikten av att de åtgärder som nu vidtas inte får vara så utformade att de leder till nya problem, till exempel på underskottssidan, och heller inte leda till att förutsättningarna för långsiktig tillväxt urholkas.