Hoppa till innehåll

Den europeiska unionen står sig väl mot den amerikanska men EU behöver ett starkt USA

Jämfört med den amerikanska unionen står sig den europeiska unionen inte så dåligt. USA präglas av växande motsättningar, inte bara mellan olika grupper i samhället utan också mellan delstater, samtidigt som landet har en förvirrad ledning. 

I en värld där stora hot av global betydelse växer fram har USA abdikerat från sin globala roll som den fria världens ledare. Under Donald Trump har man trätt tillbaka från en global roll till en roll som bilateral aktör. America First har blivit America Alone. Så illa är det ändå inte eftersom USA´s vänner står starkare i relation till USA än Donald Trump till USA´s många olika allierade. 

Ser man till världens unioner så är den europeiska inte så dålig just nu. Den amerikanska unionen präglas av motsättningar och en misstro som till och med ifrågasätter om demokratin kan leda till en fredlig maktövergång. Pandemin slår hårt mot ett land vars ledning ställt sig förvirrad. De inre motsättningarna riskerar att leda till en våldsamhet som inte hör samman med demokratier. Klimat, budgetunderskott, pandemi, handel, investeringar, skolor, sjukvård och trygghet från kriminalitet. Den amerikanska unionen är ingen mönsterunion just nu. 

Den ryska unionen, eller rättare federationen, är ett stort ekonomiskt och demokratiskt misslyckande, som styrs av en kleptokrati som målmedvetet nedmonterar resterna av det fria samhälle som fanns. Vare sig ekonomi, rättsstat eller politisk utveckling går i rätt riktning.

Kina blir allt mer ett stort hot mot sin omvärld, på samma sätt som kommunistregimen är ett hot mot medborgarna. 

Den europeiska unionen är i all sin valhänthet inte så dålig, inte minst om vi ser till demokrati, politisk stabilitet, människors levnadsvillkor och sociala trygghet. Pandemin, migrationen, ekonomin och säkerheten utsätter oss liksom alla andra för svåra problem men samarbetet är en uppenbar förutsättning för oss att lösa dem. 

Den växande osäkerheten i vår värld och de växande riskerna för motsättningar beror på ett USA som ställer sig likgiltigt eller frånvarande till samarbete med allierade och inom ramen för globala institutioner. När USA trätt tillbaka har andra som Kina trätt fram allt mer samtidigt som ytterligare andra ser en möjlighet att agera som de annars inte vågat utveckla tidigare. 

För ett land som Sverige är hoten och riskerna många. Rysk aggressionspolitik riskerar att underminera svensk säkerhet och europeisk stabilitet. Det handlar inte om framtida hot utan om nuvarande verksamheter och krigföring på låg nivå. Desinformation, cyberkrigföring, hackning av parlament som i Norge eller av sjukhus i Sverige. Korruption, energipolitik och militär upprustning för att skapa en ny geopolitisk verklighet. 

Europas försvar blir svagare desto mer frånvarande USA ställer sig. Trovärdigheten minskar desto mer en amerikansk president underminerar den transatlantiska alliansens trovärdigheten. Despoter och auktoritära ledare blir starkare ju mer den amerikanske presidenten nonchalerar deras illdåd eller talar om sin vänskap med dem. 

Den fria världens handel och svenskt välstånd undermineras när den amerikanska presidenten säger upp avtal, attackerar sina vänder och handeln med dem. Det drabbar vårt framtida välstånd men också den fria världens ekonomiska styrka liksom den fattiga världens möjligheter att utveckla välstånd och politisk stabilitet. 

När den internationella handeln och rättsordningen undermineras stärks utrymmet för despoter och diktatorer som med makt vill sätta sig över andras rätt. 

Det drabbar USA eftersom despoterna aldrig kommer vara en vän till USA. Tvärtom har de cyniskt och tyvärr framgångsrikt manipulerat det amerikanska politiska livet och försökt påverka den politiska processen. Samtliga amerikanska underrättelsemyndigheter är överens om att så är fallet och att detta måste tas på allvar om man ska värna USA, utom presidenten. 

America first innebär inte att USA står först utan att man för en politik som bara handlar om USA, som om världen i övrigt inte spelar någon roll. Men ett USA som står ensamt kommer, liksom Europa, att bli alltmer utsatt för den kinesiska ekonomins utveckling och de standards den sätter. Globala utmaningar som växthuseffekten eller pandemier kan inte hanteras av någon ensamt, inte ens om man förnekar både växthuseffekt och pandemins allvar. 

Svenska media har varit aktiva i den amerikanska valkampanjen som om det gällde att övertyga medborgarna i en delstat. Men den svenska publiken är inte en valmanskår. Vi betraktar alla skeendet i USA och vi behöver förstå det bortom det europeiska perspektivet utan att hamna i det sanderska. Framförallt behöver vi diskutera hur vi hanterar en värld där USA fortsatt är frånvarande från den globala ordningens institutioner och samarbete. Vilka krav ställer det på Europa? Och på Sverige. Där finns ingen lösning att hämta vare sig från Bernie Sanders eller den amerikanska vänstern. 

Donald Trump har gjort förtal, hån och osanning till en del av det amerikanska presidentämbetet. Det har inte gjort USA till mer ledande utan till mer ensamt. 

De som i svensk politik säger sig hoppas på Trump sätter sitt hopp till en person som föder hat och motsättningar, som vill lämna fältet fritt för despoter som Trump eller det kinesiska kommunistpartiet. De stöder en person som hellre ser despoter som sina vänner än sina vänner som allierade. Sverigedemokrater som säger sig känna sympati för Trump står inte upp för något nationellt intresse eller för Sverige. De står upp för en förvrängd nationalistisk inskränkthet i ett annat land som försvaras sin politik och hållning med osanningar. 

Det finns mycket som tyder på att Joe Biden kommer att vinna valet. Det finns också mycket som tyder på att riskerna att han ska förlora är allt för stora, större än vad de bör vara i ett land som sätter demokratin främst. Om Trump vinner blir vi alla mer ensamma i vår utsatthet i en värld där geopolitiken gett ett större utrymme för despoters maktfullkomlighet. Turkiet, Iran, Saudiarabien, Ryssland, Kina och många fler. 

Det kommer ställa krav både på en svensk politik som värnar vår säkerhet istället för att försumma den och på ett europeiskt samarbete som skapar en gemensam styrka. 

Som gör EU starkare som röst i världen och som en bas för vår säkerhet. Som bidrar till att göra Nato mer levande med ett större europeiskt ansvarstagande. 

Om Biden vinner gäller det samma. Inte för att det är lika akut utan för att det är rätt oavsett vem som styr i Vita Huset. Det har nämligen åren med Donald Trump visat. Europa måste stå starkt. Sverige måste bidra till denna styrka, genom vårt eget försvar och ekonomiska politik, genom att Europa står starkt i världen och genom att Nato får en ny vitalitet. 

Det är bland de nordiska länderna vi kan forma en kärna för en sådan politik, som sätter demokrati, rättsstat och det öppna samhället främst. Det är den plattform hela EU behöver. Det är på den grunden Europa måste ställa sig starkt och binda samman den fria världen. 

Donald Trump har visat hur viktigt det är med ett USA som är sina allierades vän, till och med vänsterpartister har insett detta liksom socialdemokrater som desperat försöker trygga vår säkerhet med USA för att slippa Nato. Men hans agerande har också visat hur viktigt det är med ett Europa som kan värna sina egna intressen, som en partner med USA, för att tillsammans göra den fria världen stark.  Den amerikanska unionen behöver nytt ledarskap för att åter bli en stark union. Det är i den europeiska unionens intresse. Och Sveriges. Vi får hoppas Biden vinner.