Hoppa till innehåll

Den är inkompetent

När regeringen i dag presenterade sin budget var det en fransk budget. Ökade skatter på jobb för att finansiera ökade bidrag och höjda utgifter. Inga reformer för att underlätta för fler jobb men väl en politik för att motverka. Det förundrar mig att man faktiskt höjer kostnaderna för ungdomsjobb med 10 miljarder. Det är en arbetslöshetspolitik, inte en politik för lägre arbetslöshet genom fler jobb. Det verkar som om socialdemokraterna och Miljöpartiet nu är inställda på att bryta tillväxt och utvecklingen av nya jobb. Det är obegripligt. De vågar inte ens redovisa hur skattehöjningarna slår mot jobben.

 

Höjda skatter på jobb, företagande och transporter ger inte tillväxt eller fler jobb. Hoten om att lägga ner Bromma, kärnkraften, förbjuda företagande inom välfärden och allt annat man vill förbjuda och lägga ner kommer ytterligare försvåra för en framväxt av nya jobb. Inom loppet av några veckor har Stefan Löfven gjort företagandets framtid till en öppen fråga om hur det ska gå i nästa förhandling med Miljöpartiet. Och redan nu har han visat att han förlorar de förhandlingarna.

 

Ovanpå detta ligger det faktum att Magdalena Andersson medvetet har försökt underminera förtroendet för den svenska ekonomin genom att svartmåla vad som i andra länder anses som en av de mest framgångsrika ekonomierna i Europa. Det borde vara en tillgång för en finansminister. Sverige skiljer ut sig från nästan alla andra länder, och alla länder i EU genom att vi har minskat vår statsskuld sedan 2006. Den är på väg ner mot 35 till skillnad från alla de länder där den ökat och fortfarande växer. Frankrike till exempel.

 

Vi har utnyttjat vår stabilitet till att göra det som alla säger länder som har råd ska göra, nämligen stimulera ekonomin och undvika att dra åt när ekonomin är i kris och vi har ett underskott inom ramen för stabilitetspakten, till skillnad från ett stort flertal andra länder i EU. Och vi har haft den största tillväxten av jobb tillsammans med Tyskland, vi har högst sysselsättning och störst andel skattebetalare i vårt land jämfört med hela EU.

 

Magdalena Andersson har lagt ner stor möda på att få omvärlden att misstro denna ekonomi. Om hon lyckades skulle det leda till sämre rating och höjda räntor för oss alla.

 

Men sammantaget med löftessvek och nya skattehöjningar, osäkra villkor för privata företag och ökade utgifter som riskerar att öka skuldbördan har hon likväl lyckats skapa en pessimism i den svenska ekonomin.

 

Regeringen Löfven bryter uppgången av nya jobb, skapar osäkerhet kring företagande och näringslivets förutsättningar samt kring kärnkraft och viktig infrastruktur. På bara några veckor har den satt en stämning som motverkar tillväxt och investeringar. Den är inkompetent. På samma sätt som den franska rödgröna som ledde fransk ekonomi djupare in i krisen.