Hoppa till innehåll

Demonstrationerna i Kiev säger något om dagens Europa- Artikel Nerikes Allehanda

Demonstrationerna på Maidan, det stora torget, i Kiev säger två viktiga saker. Först och främst är det européer som i en av Europas huvudstäder demonstrerar för Europeiska Unionen. Det är vi inte vana vid, delvis för att vi har glömt vad EU innebär för vare medborgare i Europa, delvis för att vi lägger skulden på beslut vi ogillar på EU istället för på dem som fattar besluten.

De hundratusentals människor som har demonstrerat och fortsätter att demonstrera gör det med stöd av att det ukrainska parlamentet har röstat för att Ukraina ska ingå ett samarbetsavtal med EU. Det är ett demokratiskt och legitimt beslut. Men efter påtryckningar från Moskva tvärvände den ukrainska regimens ledare Janukovitch. Det var vare sig ett demokratiskt eller legitimt beslut. Det var fattat efter hemliga överläggningar med den ryska presidenten Putin och på basis av hot mot Ukraina och löften till den ukrainske presidenten, Janukovitch.

Det är ingen tvekan om att den ukrainska regimen är korrumperad och korrumperar den stat de styr över. Familjen Janukovitch berikar sig årligen med belopp som motsvarar de underskott som den ukrainska staten går med. Det är heller ingen tvekan om att Putins Ryssland hotar Ukrainas grundläggande oberoende och frihet att avgöra sin egen framtid. Det är en ekonomisk och politisk krigföring som vi ser riktas mot Ukraina som land. Det är heller ingen tvekan om att för odemokratiska och korrumperade ledare som Janukovitch är Putins Ryssland lättare att leva med än med Europas krav på demokrati, rättsstat och kamp mot korruption. Den ryska regimen bygger på korruption och utöver korruption och ser därför gärna mellan fingrarna med korruption.

Det är mot detta som demonstrationerna står. Mot dold och skum maktutövning, mot ryska hot mot Ukrainas frihet att styra över sin framtid och mot den korruption och väv av dold maktutövning som ett närmande till Ryssland innebär. Vi bör på alla sätt vi kan stödja demonstranterna av det enkla skälet att deras kamp mot rysk aggression och mot växande korruption är vår kamp och avgörande viktig för dagens och morgondagens Europa. Samtidigt är deras krav på att Ukraina ska fullfölja samarbetsavtalet en kamp för de värden som ligger till grund för EU och dess medlemsstater.

Men demonstrationerna säger också något om det Europa vi till skillnad från demonstranterna lever i. Där vi själva ser ekonomiska problem och politiska konflikter ser demonstranterna en demokrati och rättsstat som ger människor det allra mest grundläggande i form av en värdig tillvaro genom välstånd och framförallt frihet och rätt.

Det är vad EU är för dem som står utanför och som vi innanför tenderar att ta för så givet att vi glömmer det. Ett befriat och öppet Central- och Östeuropa som i dag är en naturlig del av ett demokratiskt och fritt Europa. Ett ramverk för demokrati och rättsstat som ger varje medborgare friheten att röra sig fritt över gränserna. Gemensamma demokratiska beslut över de gemensamma utmaningar och möjligheter vi möter. En integrerad ekonomi som gett inte bara ökad handel utan också större investeringar och som kan bli ännu bättre. Ja, så är det EU vi har uppnått.

Men det innebär inte att de beslut vi gemensamt fattar är bra eller möter de krav som vi själva ställer. Demokrati är aldrig en garant för rätt beslut, bara en garant för allas rätt att ta del i beslut. Och det är precis det som demonstranterna i Kiev fryser för. Och de vet att även om vi kan vara kritiska till varje enskilt beslut så är demokratin en garant för att vi också kan föra vårt samhälle framåt utifrån våra drömmar och förhoppningar. Putin och Janukovitch borde lyssna till demonstranterna. Men även vi bör lyssna på det som de talar om för oss. Att demokratin och öppenheten, friheten och rätten, välståndet och den fria ekonomin är långt mycket mer värt än vår besvikelse över att demokratin inte går vår egen väg utan också andras. Och att vi inte ska klandra demokratin för besluten utan dem som ansvarar för dem. Att det är vårt eget ansvar att besluten blir bra, inte Europeiska Unionens fel om vi tycker de är dåliga.

Gunnar Hökmark, vice ordförande i Europaparlamentets största partigrupp EPP-gruppen