Hoppa till innehåll

Demokrati handlar om verklighet

DN-debatt artikeln om att var fjärde person mellan 18 och 29 gärna kan tänka sig diktatur toppas typiskt nog av en annan uppgift om att var femte kan tänka sig att sälja sin röst. Det är i sig ett uttryck för bristen av förståelse för proportioner vad gäller demokrati och diktatur. Att några eventuellt vill sälja sitt eget inflytande över samhället är stötande och alarmerande men inte lika illa som att en fjärdedel kan tänka sig eller acceptera att vi alla ska leva under demokratins förtryck.

I diktaturen förlorar vi inte bara vår rösträtt utan också friheten och den mänskliga värdigheten. Nu ska man alltid vara försiktig med siffror av detta slag och frågor kring vad människor kan tänka sig men det är likaväl ett uttryck för en liknöjdhet inför vad demokratin och diktaturen verkligen är. Demokratin är inte just bara rösträtten utan respekten för den enskilde och rätten till friheten. Diktaturen är föraktet för den enskilde och hans liv.

Det är en debatt som måste hållas levande också i politikens vardag och i synen på den enskildas rätt i samhälle och familj. Den enskilde medborgarens liv ska inte vara en funktion av den politiska maktens värderingar utan av hennes egna inom ramen för våra lagar och regler.

Och kanske är siffrorna också ett uttryck för det faktum att kan vi inte försvara demokratin där den förtrycks eller hotas kan vi heller inte försvara den här. Den frånvaro om demokratins ställning i arabvärlden som länge rådde drabbar demokratins ställning som ett överordnat värde. Liknöjdheten inför demokratins förfall i Ryssland och dess konsekvenser för vår del av världen är ett annat exempel. Och i Kina ser vi världens mäktigaste diktatur le väldigt lite debatt om dess omfattande och brutala förtryck, eller de globala konsekvenserna av en regim som internationellt agerar mot känsliga fri- och rättigheterna.

Problemet är att alltför många accepterar diktaturerna som en naturlig del i den globala världen utan att diskutera deras påverkan på människors liv och det internationella samfundet. Det är inget vi kan lasta just 18-29 åringar för.

Vi behöver förstå att demokrati är den värdering som formar vårt samhälle. Det handlar inte om någon teoretisk och inåtvänd debatt utan om vår förmåga att förstå hur ett samhälle förändras. Annars blir det det andra värderingar som förändrar vårt och andra samhällen.

Bloggar: Böhlmark, Kent Persson, Tokmoderaten, Anne-Marie Ekström.