Hoppa till innehåll

Defenestrationernas stad

En sen promenad [BILD1]genom det som kanske är Europas vackraste stad, en gång ockuperad av svenska trupper, ibland kallad städernas moder, med Europas äldsta universitet norr om Alperna. Väster om Stockholm, tvärtemot vad vi oftast tänker oss.

Härifrån har begreppet defenestration blivit känt och blev en gång starten för 30-åriga kriget.
På 1400-talet kastade protestantismens föregångare, hussiterna, ut stadens styresmän från stadshusets torn. Och 1618 slängde man i samma lite oförsiktiga anda ut den habsburgske kejsarens ämbetsmän, som motverkade byggandet av protestantiska kapell, från ett av stadens palats, som tur var för de utslängda på en hög gödsel vilket ledde katoliker till att hävda att det var änglar som räddade dem medan protestanter mer nyktert hävdade just hästgödselns betydelse. Se där en tidig skillnad mellan den katolska och protestantiska världen som vi ibland ser många exempel på i europeisk politik. Skillnaden mellan det gloriösa och visionära gentemot det brutalt sakliga.och rationella. Det är tur att vi har båda.

Prag är arketypen för en europeisk stad. Kanske den vackraste staden som just stad med byggnader, gator och gränder som är ett uttryck för den Europeiska Stadens tillkomst.

I Lichtensteinska palatset var vice statsministern Alexander Vondra värd för en arbetsmiddag, efter ett antal andra samtal med tjeckiska företrädare.

Samtalet kom att handla om klimatpaket, som nog kommer på det tjeckiska ordförandeskapets ansvar att slutföra, ratificering av Lissabonfördraget där tveksamheten hur man ska gå vidare i Tjeckien är något större än jag trodde, den 25 november behandlar Högsta domstolen det grundlagsenliga i fördraget med beslut i parlamentet nästa år.

Men viktigast och svårast blir nog de utmaningar som den ekonomiska recessionen och den finansiella krisen utgör för de värden och principer som håller EU samman, nämligen öppenhet och fri konkurrens istället för protektionism och statstöd till det egna landets företag.

Det kommer bli svårt när bilindustri hotas och andra industrier möter svåra tider. Och det blir inte lättare av en ny amerikansk president som visserligen vill ha mer internationellt samarbete men som på denna punkt vill låta statsstöd och protektionism bli politiska medel.

Där är vi ännu inte men det blir en av de svåra utmaningarna för det tjeckiska ordförandeskapet att både gentemot den amerikanska administrationen och mot det nuvarande ordförandelandet hålla i principerna som inte bara förenar utan som är förutsättningen för en återhämtning av den internationella ekonomin. Men det kan vara bra att inte slänga ut den öppna ekonomins principer och regler genom de fönster som det finns så rikt av i Prag.

I morgon tillbaka tidigt till Stockholm för möten och sammanträden.