Hoppa till innehåll

Debatt: Örestadsagendan efter Lissabon

images22Danmark och Sveriges världsledande position på det digitala området gör Öresundsregionen särskilt lämpad att till fullo utnyttja de möjligheter som öppnar upp sig genom den digitala utvecklingen. Det skriver Gunnar Hökmark i Kvällsposten idag.

 

Här i Öresundsregionen har vi ett av Europas mest tätbefolkade områden, och Nordens i särklass största region vad gäller antalet människor, studenter, forskare eller näringsliv. Användningen av mobilt bredband ökar markant och våra bredband erbjuder dessutom höga hastigheter och av bättre kvalitet än i många andra länder.

Närmare 40 procent av befolkningen har en bredbandsuppkoppling, att jämföra med genomsnittet i EU och USA som är 25 procent. Öresund kan bli Europas ledande centrum för snabb utveckling av de digitala tjänsternas möjligheter.

Min vision är att vi kunna använda den digitala infrastrukturen som ett medel för förändra, förnya och utveckla näringsliv och ekonomi och därmed uppnå vad som skulle kunna vara världens mest konkurrenskraftiga ekonomi. Där Lissabonagendan misslyckades skulle Örestadsagendan kunna bli till verklighet. Och det är en agenda som skulle kunna sätta mönster, inte genom politisk diskussion utan om ledarskap i verkligheten.

Genom att sammanlänka det digitala med framväxten av nya innovativa tjänster som här kan erbjudas fritt över gränserna mellan Danmark och Sverige har regionen en unik möjlighet att ta ledarskap jämfört med andra med andra dynamiska kluster världen över.
Tänk till exempel vilka möjligheter telemedicin och digital hemsjukvård kan innebära när patienter på båda sidorna av sundet kan få ta del av mer kundanpassad och resurseffektiv omsorg genom digitala vårdtjänster, i en region med världsledande forskning, stora och kvalificerade sjukhus och geografisk närhet.
Men det ställer krav.

Vi behöver mer av nyinvesteringar, handel och konkurrens och mindre av regleringar och stora budgetunderskott.
EU:s nya 10-åriga tillväxtstrategi måste leda till reformer som säkerställer fri rörlighet för tjänster, varor och kapital. Genom att skapa ett digitalt kraftfält kan det bli här som Europas inre marknad först blir verklighet.

Inför full valfrihet
för universitetsstuderande, låt skattekontoren vid båda sidor av Sundet ta ansvar för att hantera små och stora företags momsbetalningar så ingen byråkrati får stå i vägen, låt forskare verka var de vill men med en pengapåse för förstärkt forskning som de tar med sig när de går över gränsen, koordinera frekvenser och spektrum så att mobil telefoni och mobilt internet blir utan gränser för samma operatörer med full användbarhet utan högre kostnader på ömse sidor gränsen, gör varje tjänst som får utföras på den ena sidan gränsen till en rätt att konkurrera på den andra, låt samtliga medierna distribueras via kabelnäten, bygg ut optisk fiber som ger den i dag högsta hastigheten.

Gör universiteten i regionen
till europeiska universitet med ökad förmåga att vinna europeiska forskningsprojekt. Se till att regeringarna investerar på de stora forskningsstrukturerna som kan göra regionen globalt ledande. Och se till att allt detta kan ske genom världens snabbaste internet, genom kablar och nästa generation mobilt internet. Shanghai, Mumbai, New York, norra Kalifornien och Öresund. Här finns redan nu möjligheter som saknas i andra delar av Europa.

GUNNAR HÖKMARK
vice ordförande
i EPP-ED- gruppen, moderat
delegationsledare
i Europaparlamentet