Hoppa till innehåll

De största underskotten har s, de minsta har Sverige

I ett av ett antal möten kring de olika komissionärernas godkännande, med lite tendenser till stamkrig och frustration över kompetensen hos ett antal av de utfrågade. En djupdykning i lettisk ekonomi har hunnits med dessförinnan liksom förberedelser inför arbetet med exitstrategier och återhämtningspolitik som kommer att dra en del av min tid framöver. En snabb blick på webben och DN gav lite återkoppling till den svenska partiledardebatten i den frågan.

Ni har spelat bort statsfinanserna, lär Sahlin ha sagt i partiledardebatten. Det är ett lite udda argument med tanke på att det är bland de socialistiska regeringarna i Europa vi nu ser de största offentliga underskott och offentliga finanser i mer eller mindre kaos.  Sverige är det land som nu i efterspåren av krisen har den mest stabila offentliga ekonomin. Det kan knappas sägas vara ett tecken på förfall.

Spanien och Storbritannien är de två länder som är i ledningen för underskottsligan. Det är ingen tillfällighet eftersom de har följt den rekommendation som Europasocialisterna, här i parlamentet och i den politiska debatten har rekommenderat som krispolitik. Det var en medveten krispolitik som socialisterna slogs för och som också fick stöd genom de åtgärder som präglade Barak Obamas politik. I otaliga debatter före krisen slogs socialister för den lågräntepolitik som utlöste krisen i den amerikanska låneekonomin, därefter slogs socialister med sin danske Europaordförande Nyrup-Rasmussen för en krispolitik med ökade underskott som politik.

I parlamentet fick vi till stånd en majoritet mot denna ansvarslöshet som krispolitik. Jag hade glädjen att som företrädare för EPP att tillsammans med liberalerna etablera en majoritet för statsfinanser i kontroll.

Vi ser nu rekordstora underskott i USA, Storbritannien och Spanien som kommer att påverka inte minst den europeiska ekonomins uppgång. Sveriges offentliga finanser drömmer de flesta länder om. Den fortsatta återhämtningen försvåras av de osäkerheter underskotten och rekordstor offentlig upplåning skapar. I Storbritannien och Spanien ser vi den socialdemokratiska krispolitiken genomförd. Sahlin stödde den då, föreslog den i Sverige och bör stå för den nu. Sönderfallet finns i de länder som följde hennes råd. Inte i Sverige.