Hoppa till innehåll

De starka sidorna kräver att vi gör något åt de svaga

Positiva signaler från den amerikanska ekonomin ger bättre förutsättningar för den europeiska ekonomin. Det gäller också utvecklingen av den tyska ekonomin, inte minst vad gäller sjunkande arbetslöshet. Men de mer positiva signalerna löser inte det som är Europas strukturella problem. Europa är inte dömt att släpa efter gentemot andra men vi måste själva göra något åt de svagheter som lett till krisen och ta vara på det som är styrkan i våra ekonomier. Gör man inget åt svagheterna tar de över det som är den europeiska ekonomins starka sidor.

Debatten om den europeiska ekonomin förlorar ofta perspektivet. Det är sant och allvarligt att så många länder levt över sina tillgångar under lång tid och fortsätter att göra det. Och det är sant och allvarligt att för många har förlorat konkurrenskraft och att vi för lite har utvecklat en förmåga att möta den globala ekonomins konkurrensförutsättningar. Men det motsäger inte det faktum att den europeiska ekonomin likväl har betydande konkurrenskraft och dessutom kan upprätthålla ett välstånd som är långt över andra delar i världen.

Det är just därför som reformer behövs liksom att de offentliga utgifterna måste anpassas till det som man har råd med. Annars undergräver man ännu mer konkurrenskraften och den finansiella stabiliteten.

En förutsättning för att den europeiska ekonomins starka sidor ska dominera är att vi förändrar och reformerar. De som bara ser kris ser försummar att se de möjligheter reformpolitiken ger. Det är Europas ekonomiska styrka som måste utvecklas, annars blir krisen till en kronisk urholkning av vårt välstånd. De mer positiva signaler som nu kan avläsas här av var kommer bara förbli positiva för Europa i sin helhet om vi stärker våra möjligheter att ta vara på dem. Annars blir det USA som drar ifrån ännu en gång.