Hoppa till innehåll

De som sår misstro går desinformationens ärende – artikel i Altinget

  • av

Den kinesiska regimen angriper nu i stort sett alla utom sig själva när det gäller hur viruset uppstod, hur det sprids och hur det hanterats.

Desinformation har blivit ett utav den kinesiska regimens främsta vapen mot den demokratiska världen. Diktaturens främsta medel för att värna den egna makten och dölja den egna korruptionen, de egna misslyckandena och hur det egna folket drabbas.

Diktaturen förtrycker inte bara folket utan också sanningen. Där finns en förenande faktor mellan Sovjetunionen, Nazityskland och dagens Kina. Osanningen är ett medel för att försvara sig själv, skada andra och motivera förtrycket.

I tider av kris blir försöken också mer intensiva, vilket blir extra tydligt i ljuset av den pågående corona-pandemin. Den kinesiska regimen angriper nu i stort sett alla utom sig själva när det gäller hur viruset uppstod, hur det sprids och hur det hanterats.

Häromdagen var det Sverige som angreps. Andra gånger hävdar man att viruset är planterat av amerikanska CIA i Wuhan eller att det kommer från Kanada.

Och i denna ryktesspridning får alla osanningar och galenskaper luft under vingarna. De blir i vissa kretsar mer virala än viruset. Därför finns det de som nu menar att kolloidalt silver skulle hjälpa men också att svenska beslutsfattare medvetet låtit viruset komma in i Sverige och sprida sig. Eller som den kinesiska regimen försöker säga, när de utnyttjande den demokratiska debatt de inte tillåter sina egna medborgare, varit sämre än alla andra.

Man kan ha många synpunkter på hur regeringen inledningsvis hanterade situationen. Som regering var man senfärdig och passiv men samtidigt bör det klargöras att vi har haft en långsammare spridning än de flesta andra länder.

Danmark och Norge har tyvärr väldigt många fler fall per medborgare, så att hävda att vi är sämre än andra har inget fog. Och det är så att hos Folkhälsomyndigheten finns en tydlig kompetens och kunskap som sedan måste omsättas i handling i en situation där vi vare sig i dag eller i framtiden kommer kunna få ett facit om vad som var bäst för Sverige.

De som sår misstro mot att beslutsfattare gör sitt bästa, går bara förtalets och desinformationens ärende.

Det är nämligen vare sig Sverige eller Europa som är problemet när det gäller spridningen av coronaviruset. Det är Kina och den kinesiska regimen.

Influensa efter influensa har drabbat omvärlden på grund av det kinesiska förtrycket och oförmågan att leva med sanning och förvalta samhället ansvarsfullt. En gång Asiaten samtidigt med Det stora språnget, en annan gång Hongkonginfluensan samtidigt med kulturrevolutionen, senare fågelinfluensan och nu coronaviruset. De drabbar hela världen och har sitt ursprung i det kinesiska systemet av förtryck.

Det är därför den kinesiska regimen flyr ansvar och vill rikta fokus på Europa och Sverige. Det är därför man säger att den kommer från CIA, samtidigt som man underförstått anklagar Kanada, samtidigt som man säger att Sverige är problemet i Europa och bör fördömas av EU.

Smittorna kommer från Kina och drabbar gång på gång världen. I Kina kan sanningen döljas men inte i den fria världen.

Den kinesiska kritiken mot Sverige bör också ses i ljuset av den pågående processen kring den svenska medborgaren Gui Minhai som sitter fängslad i Kina och det spända diplomatiska läge hans frihetsberövande lett till.

Det har varit en rad olika incidenter kopplade till denna konflikt, för två år sedan attackerade exempelvis kinesiska företrädare Sverige för att kränka mänskliga fri- och rättigheter när en grupp turister som anlände vid fel datum till ett hotell inte kunde få det hotellrum de reserverat någon dag senare.

För att vi gemensamt ska klara krisen som coronapandemin är, så är det viktigt att media, chefredaktörer, tweetare, myndigheter och medborgare tar sitt ansvar i att inte underminera förtroende och tillit, inte sprida vidare obekräftade uppgifter eller rykten.

Vi måste diskutera fortlöpande vad som är bäst och kritisera vad vi tycker är felaktiga strategier. Där skiljer vi oss från Kina, men de hos oss som sprider desinformation eller väcker panik underminerar vår egen förmåga. Att förstå när påståenden är propaganda i syfte att svartmåla och att alltid undersöka källan till påståenden är en viktig del i vårt försvar, både mot epidemier och våra fiender.