Hoppa till innehåll

De som följde det socialdemokratiska receptet är kvar i krisen- Artikel Gotlands Allehanda

Nu drygt fem år senare står vi med facit i hand. De som följde det socialdemokratiska receptet är kvar i krisen, medan de som stramat åt för att få ner underskotten och samtidigt genomfört strukturreformer är på väg upp.

När skuldkrisen ledde till arbetslöshet och förlorad tillväxt och ett antal europeiska länder fick allvarliga problem var budskapet från Europas socialister, inklusive de svenska socialdemokraterna, ett enda: spendera mer.

För att den stimulanspolitik som socialisterna företräder över huvud taget ska kunna gå att genomföra måste det finnas pengar tillgängligt. Men år 2012 hade EU-länderna i snitt 91 procent av BNP i statsskuld. Då finns det helt enkelt inget mer fiskalt utrymme för att ta upp några lån. Då måste man rätta munnen efter matsäcken, och i stället vidta åtgärder som fyller på matsäcken. För den måste vara full inte bara i morgon, utan även nästa vecka, nästa månad och nästa år.

Låt mig jämföra sydeuropéerna med våra grannar i Baltikum. Medelhavsländerna valde att främst höja skatterna och var försiktiga med nedskärningarna. Så sent som 2012 hade Grekland fortfarande offentliga utgifter motsvarande 55 procent av BNP.

Trots att balterna var de länder som upplevde störst minskning i produktionen valde de i stället en åtstramningsstrategi bestående av en tredjedel skattehöjningar och två tredjedelar nedskärningar, kombinerat med reformer för ökad tillväxt. Resultatet är uppenbart: medan de sydliga länderna fortfarande har svåra problem har balterna högst ekonomisk tillväxt i unionen. Precis som balterna borde Grekland ha reformerat och dragit ner på sina offentliga utgifter snabbare.

Den socialdemokratiska ”analysen” utgår från det endimensionella antagandet att det enda problemet är bristen på efterfrågan. Men Europas problem är grundat i för höga offentliga utgifter, för lite konkurrens, för många monopol och arbets- och tjänstemarknader som har motverkat tillväxten av nya jobb. Därför behövs det strukturella reformer istället för utbudsstimulanser som det inte finns utrymme för.

När ska socialdemokraterna berätta för väljarna att deras politik inte fungerade och att deras sanning inte var sann? Att den ekonomiska politik de kritiserar fungerar och att den politik de hyllar leder till växande problem?”

 

Gunnar Hökmark, vice ordförande i Europaparlamentets största partigrupp, EPP