De röstade nej till verkligheten

Publicerat av Gunnar Hökmark den

Den kommande veckan kommer att handla om det faktum att det grekiska folket har röstat nej till verkligheten och till möjligheterna till en ekonomisk återhämtning under ordnade former. En majoritet har ansett att omvärlden ska betala dem mer. Den återhämtning som var på väg fram till Syrizas makttillträde är nu inte möjlig på flera år. För mycket förtroende har förlorats och ekonomin har urholkats ytterligare så mycket att det kommer ta lång tid för grekerna att återvända ens till den punkt de var idag och som de nu faller ifrån.

I morgon hålls en första telefonkonferens mellan de olika institutionernas företrädare och på tisdag ett möte med de europeiska ledarna om den nya situation som Europa och EU har trätt in i . I Europaparlamentet kommer denna fråga vara helt dominerande med en debatt på tisdag kring hur läget nu ser ut.

Hur kunde det gå till? Det första är att Syriza tillsammans med andra populister menade att alla problem var omvärldens fel och att det var omvärlden som tvingade grekerna till besparingar. Så var det inte och så är det inte. Det var grekernas ständiga och växande underskott som gjorde slut på pengar och på lån. Det andra är att Syriza menar att det faktiskt är omvärldens vilja och kanske plikt att finansiera Greklands underskott. Så är det inte. Ett Grekland som inte vill reformera sig för att växa ur skuldkrisen kommer inte få lån för att hantera vare sig skulder eller löpande utgifter.

Så nu är Grekland ensamt. Bankerna har varit stängda under en vecka. Företagande som behöver betala eller motta betalningar håller på att slås sönder. Människors kontanter försvinner. Och Greklands banker kommer att förbli stängda några dagar.

Det ena som kan hända är att grekiska banker när de förlorar inte bara sin likviditet utan också soliditet av en ekonomi som är i fritt fall får nya ägare med en bättre kapitalbas. Det kommer att förutsätta att befintliga ägare och finansiärer får betala dyrt i form av kapitalinlösen, så kallad bail in.

Det andra som kan hända är att kapitalkontrollen fortsätter och utvecklas till en kommandoekonomi där staten styr en allt större del av affärstransaktioner och avtal. Däri kan också ingå förstatliganden av de finansiella marknaderna och stora privata företag. Det ska inte uteslutas att det är detta som Syriza ser som en möjlighet, och inte som en risk. Vi kan få se framväxten av en socialistisk ekonomi av ett slag som vi inte trodde skulle återkomma i Europa.

Sannolikheten för detta är väl begränsad av det enkla faktum att det skulle på ett akut och omedelbart sätt försvåra än mer för en grekisk väg ut ur krisen. Det som dock talar för denna risk är den politiska dynamikens egen logik. Syriza har hårt trängda av verkligheten försökt hantera den genom en övertro på politisk styrning. I så fall kommer vi få se en grekisk valuta växa fram, parallellt med höjda bidrag och pensioner vad gäller det nominella värdet, och ett allt fattigare land.

Den politiska dynamiken bland marxister, trotskister och stalinister riskerar att påverka inte bara ekonomin utan också statsmaktens agerande och sätt att orientera sig i omvärlden. Risken för att hårdföra kommunister av olika schatteringar tillsammans med nationalister vidtar åtgärder som begränsar demokratins sfär ska inte underskattas när ekonomin allt mer försämras och missnöjet växer. Ett europeiskt Venezuela är en skräckbild som har många skäl emot sig, men som inte ska uteslutas. Den kräver en politisk strategi för att hålla Grekland som ett land med en fri och öppen europeisk marknadsekonomi.

Det tredje som kan hända är att förhandlingarna fortsätter med ett Syriza som nu vill acceptera det mesta och kanske allt. De förhandlingarna kan ta tid men kommer att syfta till reformer som återskapar tillväxt och sysselsättning och som bygger på de skuldavskrivningar som redan gjorts. I det scenariot ska inte uteslutas att några av de grekiska bankerna får utländska ägare eller förstatligas helt. Där är nog det mest sannolika, men den politiska dynamiken har nu en egen kraft som vi har sett i dagens folkomröstning. Den har inte tagit slut med den. Och den verkar gå i en riktning mot att det är omvärldens skyldighet att finansiera Grekland. För varje steg som det klargörs att så inte är fallet riskerar Grekland nu en ytterligare radikalisering bort från verkligheten. Grekerna röstade ja till en åtstramning långt hårdare än vad de trots allt hitintills har upplevt.

De röstade ja till en verklighetsflykt som kommer att stå landet dyrt. Och de röstade ja till löften som aldrig kommer att kunna hållas. Det kommer att stå oss dyrt allesammans. Och det kommer förbli en stor utmaning för EU att hantera både politiskt, ekonomiskt och säkerhetsmässigt.

Kategorier: Blogg

21 kommentarer

Jacques Durand · 06 juli 2015 kl. 0:42

Verkligheten är också den att EU ville ha med Grekland i Euro-samarbetet. Detta trots att landets ekonomiska förutsättningar var fundamentalt olika det industrialiserade Europa som Tyskland, Frankrike m.fl. De styrande i Bryssel har alltid haft som mål att utvidga sin maktsfär och därför skedde förhandlingar med Greklands företrädare på ett oerhört naivt sätt där få sanningar om landets ekonomi kom upp i dagen. Barnen (grekiska folket) skall nu få ta konsekvenserna av föräldrarnas (de korrupta politikerna) tillkortakommanden. Jag förstår det grekiska folkets missnöje och jag förstår att du Gunnar Hökmark inte förmår sätta in situationen i ett annat perspektiv än EU-parlamentets maktambitioner. Beklagligt för grekerna är Europas barn såväl som alla andra länders. Att straffa dem är lika absurt som att straffa enskilda kommuners innevånare p.g.a. korrupta och inkompetenta politikers misslyckanden. EU
betyder Europeiska Gemenskapen om jag inte minns fel. Varför skall medborgarna i en del av vår gemenskap straffas hårt för att EU parlamentariker som du misslyckats i att integrera Grekland i vår gemensamma ekonomi?

Neoliberal Agenda · 06 juli 2015 kl. 0:53

Det enda vettiga är att skulderna avskrivs och Grekland lämnar EMU. Grekland har drabbats av en asymmetrisk chock och kan nu inte ta sig ur situationen.

Gör man exit under ordnande former, dvs utlyser i förväg vad som ska göras, låter folk ha kvar sina besparing på euro-konton mm. så kan deras ekonomi börja växa inom 24 månader, vilket är bättre än de senaste 6 åren med fallande BNP/capita.

Problemet är dock större än Grekland. hela eurozonen har varit i stagnation de senaste tio åren. Tur vi inte är med.

Mike · 06 juli 2015 kl. 1:18

Nu fick du till det Gunnar 😉

Gunnar Hökmark, Europaparlamentariken 🙂 Vilket skämt du är!

Anders Ljungberg · 06 juli 2015 kl. 1:24

Detta borde du säga till grekisk media eller kanske säga i en BBC intervju

handsomehank · 06 juli 2015 kl. 1:40

Vilken verklighet lever du själv i Hökmark? Du hyllar en kupp i Ukraina. Tycker du att det är ok om ett gatans parlament störtar dig?

Georgios Toris · 06 juli 2015 kl. 1:43

Jag håller med föregående talare Jacques Durand.

Euron är alla euroländers nationella valuta. Det som nu skett är att Europa/ECB använt Euron på ett odemokratiskt och osolidariskt sätt.

Europa/ECB har försökt påverka, straffa och skrämma invånare i ett annat euro-land, genom att strypa tillförseln av Euro till Grekland. Euron som är Grekernas nationella och enda valuta.

USA skulle aldrig stoppa dollarflödet till t.ex. det konkursdrabbade Detroit eller det krisande Puerto Rico.

Det är därför den amerikanska dollarn är en världsvaluta. Den är större i moralisk mening.

Amerikaner är seriösa med sin dollar, den är alla amerikanska staters ”nationella” valuta.

Gör amerikanska banker dåliga affärer så brukar det sluta med konkurs och direktörer i handfängsel.

Vad hände med de Europeiska bankerna som bevisligen gjorde dåliga låneaffärer i Grekland?

Georgios Toris · 06 juli 2015 kl. 1:55

Europa/ECB borde ha hjälpt till med att få till stånd en konkurs under ordnade former för grekerna. Men det kräver planering och solidaritet.

Det stämmer att grekerna aldrig skulle ha tillåtits gå med i eurosamarbetet. Men nu är de där. Lös problemet och det snyggt!!

Georgios Toris · 06 juli 2015 kl. 3:08

Grekland har fundamentala brister men mycket av de lånade pengarna gick tillbaka till långivarländerna genom köp av deras varor och tjänster.

T.ex. levererade främst Tyskland och Frankrike under många år enorma mängder avancerade och dyra vapensystem till Grekland. Läs SIPRI:s årsböcker. Vid nästa alla dessa vapenaffärer förekom det enorma mutor till grekiska statliga tjänstemän.

Olov Gunnarsson · 06 juli 2015 kl. 4:26

Hörru Gunnar, du som är logiker, vilka tjänar på EMU/EU egentligen ? Och då menar jag egentligen. En koncentrerad analys av det skullr ge respekt – 50 ord räcker.

Albert Einstein · 06 juli 2015 kl. 7:22

Insanity: doing the same thing over and over again and expecting different results.

Carl-Henrik · 06 juli 2015 kl. 8:59

För att låna den yngre generationens språk, så blir det palmface när man läser en del av kommentarerna här. Att Grekland inte borde gått med i euron är ett faktum, men den skuld EU hade för att släppa in dem överskuggas i allt av den nuvarande regeringens totala oförmåga att förstå grundläggande ekonomi. Detta Europas barn beter sig som en bortskämd femåring som skriker för att den har ätit upp allt godis, och det förvånas över att ingen annan unge vill ge dem mer (trots att barnet fått ta del av de andras godis också). Grekland straffas, men inte av EU eller Tyskland; Grekland straffas av sina egna tillkortakommanden och sin brist på politiker som vågar ta tuffa och obekväma beslut. Med Kommunisterna och nationalisterna vid makten har man nu nått vägs ände.

Som Margareth Thatcher en gång sade: the problem with socialism is that you sooner or later run out of other people’s money.

BROR · 06 juli 2015 kl. 9:02

På vilket sätt bidrar Grekland till EU o euron’s framtid?
Är det inte lika bra att de lämnar ”mjölkkossan” Eu, för de övriga EU’s bästa?

erik rodenborg · 06 juli 2015 kl. 9:39

”Det andra som kan hända är att kapitalkontrollen fortsätter och utvecklas till en kommandoekonomi där staten styr en allt större del av affärstransaktioner och avtal. Däri kan också ingå förstatliganden av de finansiella marknaderna och stora privata företag. Det ska inte uteslutas att det är detta som Syriza ser som en möjlighet, och inte som en risk. Vi kan få se framväxten av en socialistisk ekonomi av ett slag som vi inte trodde skulle återkomma i Europa.”

Ja, och det vore förmodligen det bästa som kunde hända. För Grekland och för Europa.

Oscar · 06 juli 2015 kl. 10:46

Pacta sunt servanda! Representativt folkstyre, dvs de villkor som den grekiska regeringen går med på, svarar hela det grekiska folket för. Ett lån är ett lån. Jag blir mörkrädd när jag läser vissa kommentarer här, när man refererar till grekerna som barn och på så sätt friskriver dem från ansvar. Grekerna förväntas agera i likhet med övriga EU-medlemmar och om de hävdar att de blivit ”lurade” så ligger bevisbördan på de som hävdar detta.

Det är ytterst naivt att lägga skulden på den grekiska regeringen när de är valda utav sitt folk, det grekiska folket har inte bara rättigheter, utan även skyldigheter.

Tango Smurf'en · 06 juli 2015 kl. 11:36

Man kan vägra att betala sina skulder men man kan inte kräva att få nya lån.
De som anser att Tyskland har en skyldighet att låna ut pengar till Grekland borde själva stödja Grekland med sina egna pengar. Köp Grekiska statsobligationer eller skicka pengarna som gåva. Det torde vara samma sak

Bengt · 06 juli 2015 kl. 13:34

Det genomkorrupta och antidemokratiska EU är skadligt för alla Europas länder, ju förr det brakar ihop desto bättre. Europa har undvikit krig trots EU, inte tack vare.

Kristian · 06 juli 2015 kl. 17:41

Euron var feltänkt från början. Det vi ser är början till slutet. Vilket är bra.

Balkanes · 10 juli 2015 kl. 2:01

Jag blir fruktansvärt trött på greker och Grekland. Någon skrev i ett tidigare inlägg om att man friskriver grekerna allt ansvar genom att kalla dem för barn – jag håller med! Grekland har under så många år åkt räkmacka, till skillnad från många andra länder som tvingas leva och ta itu med sina problem. Gång på gång har Grekland utarmat resten av Europa och samtidigt haft mage att KRÄVA ännu mer, att bli behandlade som vore de drottningen av England. Det verkar inte finnas ett uns av ansvar hos det grekiska folket; de ser bara sina rättigheter, aldrig sina skyldigheter.

Personligen skulle jag inte bli ett dugg ledsen över ifall Grekland lämnar både EMU och EU. De har ställt till med så mycket problem, lika bra att göra sig av med de. Någon kanske påstår att mitt förslag inte är solidariskt, men sen när har Grekland visat solidaritet och ansvar gentemot andra folkgrupper inom och utanför EU? Titta bara på vad de har ställt till med genom att vägra ha med turkcyprioterna på Cypern. Ett hatiskt folk, som liksom deras brödrafolk Ryssland och Serbien enbart kan hata, hota och kräva eftergifter. Enough is enough!

Sven · 16 juli 2015 kl. 17:04

Hej på dig, Gunnar!
http://www.nytimes.com/2015/07/12/world/europe/greece-dept-crisis-athen kan du läsa lite om den verklighet som grekerna röstade nej (oxi) till. Det är den verklighet som du och dina meningsfränder nu vill utöka kraftigt, förstärka; mer åtstramningar och mer misär för de svaga och mest sårbara.
Detta var också den verklighet som många människor i Grekland hoppades att partiet Syriza skulle kunna hjälpa dem att förändra, genom bl. a. omförhandling av amorteringstider på lånen som ska rädda de stora bankerna.
Nå, det lyckades de inte med. Samtalsklimatet lär ha varit av Don Corleonskt snitt.(Gudfadern 1-3, du kanske har sett dem, Gunnar?)
Tänkte jag skulle fråga dig en sak också… Den här nya ”överenskommelsen” mellan Grekland och långivarna, på vilket sätt tycker du den präglas av respekt för demokrati, människovärde och nationers rätt till självbestämmande? Det är ju tre viktigheter, om jag får uttrycka mig så, som ofta återkommer vid de europeiska dignitärernas middagstal och i deras offentliga retorik.
Ha det fint i parlamentet, Gunnar!
/Sven
Ps. Förresten, jag kollade idag på en av de hemsidor som annonserar ut hyreslägenheter i Grekland. Har fått för mig att det säger en del om vad människor klarar av ekonomiskt i landet. Skrev in Aten och månatlig maxhyra ca 4500 kr. Inte så mycket pengar, eller hur?
Vet du hur många lediga det fanns, Gunnar, bara i Aten alltså? Nästan 2000. Jo du läste rätt… tvåtusen. Något att tänka på kanske. Ds.

svenskaresebloggen. · 25 juli 2015 kl. 18:23

Är det ingen som ser ironin i detta inlägg? Herr Hökmark pratar om verkligheten. Han som levt på bidrag i hela sitt liv. Ofattbart roligt.

http://www.svenskaresebloggen.wordpress.com

Planen var ju ändå aldrig att rädda Grekland | Fröjdhpunktse · 07 juli 2015 kl. 0:16

[…] var främst det som söndagens folkomröstning handlade om. Inte att smita från notan, som många moraliskt högstående debattörer alltid återkommer till, utan att slippa ännu fler […]

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.