Hoppa till innehåll

De nordiska länderna bör tala med en röst – Artikel i Ystads Allehanda

  • av

De nordiska länderna har en kulturell och politisk gemenskap som historiskt möjliggjort nära samarbete. Med utvecklingen av Europeiska unionen har den nordiska sammanhållningen blivit än viktigare eftersom vi har samsyn i många frågor.

Sverige och Löfven bör ta ledartröjan för de nordiska länderna och i avgörande frågor göra gemensam sak med våra närmaste grannar.

Hittills har den svenska regeringen haft ett svalt intresse för nordisk solidaritet. I fallet med omröstningen om placeringen av den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) efter att Storbritannien lämnar drev regeringen en synnerligen märklig linje.

I stället för att stödja Köpenhamn framför Milan och Amsterdam, när Sveriges egen kandidat inte längre var ett alternativ, valde regeringen att vara tyst.

Nu när Danmark behöver vårt stöd igen, i en väsentligt större fråga som kan innebära stora implikationer för svensk och europeisk säkerhet, är Löfven likväl tyst.Debatten om den ryska gasledningen Nord Stream 2:s vara eller inte vara må ha tystnat i Sverige, men är högst aktuell i Europa och i vårt grannland Danmark.

Danmark har hamnat mitt i en konflikt mellan Europa och Ryssland. Europaparlamentet har å sin sida antagit en lag om att europeisk lagstiftning även ska gälla för ryska företag, vilken har motarbetats bland annat av Tyskland och Ryssland.

Danska Folketinget har antagit en lag som möjliggör för regeringen att lägga in ett veto mot infrastruktur på danskt territorium som kan hota danska säkerhetspolitiska intressen. Det har lett till påtryckningar från Moskva.

Tysklands Angela Merkel har nu slutligen erkänt att Nord Stream 2 är en fråga om politik och säkerhet, men likväl har Tyskland givit alla nödvändiga tillstånd. Om Danmark väljer att lägga in ett veto mot byggandet av gasledningen skulle Gazprom tvingas att dirigera om rutten från danskt vatten.

Det är ett stort ansvar för Danmark och därmed bör Sverige liksom hela EU stödja dem för att kunna göra en självständig säkerhetspolitisk bedömning. Det handlar i grunden om solidaritet med Sveriges närmaste granne och vän.

När de nordiska länderna talar med en röst, eller gör gemensam sak med de baltiska länderna, blir vi en kraft att räkna med. Det gäller i enskilda frågor och det gäller inom ramen för det europeiska samarbetet som ständigt förändras, men där de nordiska länderna har mer som förenar än som skiljer oss.

Regeringen borde värna om det samfälliga agerandet. Men då kan vi inte gång på gång svika våra nordiska grannar i viktiga frågor.