Hoppa till innehåll

De har en arbetslöshetspolitik

Ser vi oss runt i Europa är det svårt att se någon regering som har lyckats lika bra som i Sverige med att hålla kontroll på arbetslösheten och få fram fler jobb. Ingen socialdemokratisk regering har lyckats med vad den kristdemokratiska i Tyskland, den konservativa i Storbritannien och den moderatledda i Sverige har gjort, nämligen att få fart på framväxten av nya jobb.

 

Många socialdemokratiska regeringar har däremot åstadkommit högre utgifter och högre skatter. Det har för Frankrikes del lett till en än djupare stagnation och flykt av investeringar, högre arbetslöshet och färre jobb sedan Hollande tillträdde. I Danmark har problemen med jobben vuxit eftersom de har blivit färre.

 

Med tanke på att Sverige tveklöst har klarat sig bäst i Europa under krisen, vi har fått fler jobb, högre sysselsättning och förstärkt de stabila offentliga finanserna är det svårt att se hur en vänstervänsterpolitik skulle leda till en förstärkning.

 

Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har ingen gemensam politik men står enade om att höja skatter, öka utgifter och hindra privat företagande. De verkar också förenas av en vilja att lägga ner Bromma flygplats, Mp lever i tron att det ger 200 000 fler jobb vilket skulle tala för att alla flygplatser bör läggas ner, hindra transporter rent allmänt och avskaffa valfrihet och RUT samtidig med att man höjer skatterna på jobb, i synnerhet för unga.

 

Vänsterpartierna går till val på en arbetslöshetspolitik. Inte mot arbetslöshet med fler jobb utan för åtgärder som ger högre arbetslöshet och kräver större bidrag. De kan ha hur offensiva satsningar på arbetsförmedling och bidrag men det kan likväl inte åtgärda de problem de skapar i människors vardag. Dagens skillnader i Sverige mot övriga Europa talar för att vi bör föra den politik som gör att vi skiljer ut oss, inte göra som andra har gjort.