Hoppa till innehåll

De första julgranarna

De senaste dagarna har varit svåra ur bloggsynpunkt men här kommer nu viktig nyhet.

De första julgrannarna har siktats. Den första precis söder om Tollarp, i närheten av Åhus där moderaterna i Skåne i lördags hade förbundskonferens. Den andra var på Kastrup flygplats. Min bedömning att vi kommer att få se fler av dem under de närmaste veckorna.

I torsdags och fredags genomförde European Friends of Israel sin första policy konferens , i Paris. Den kom att samla deltagare från 42 europeiska länder och parlamentariker från samtliga medlemsstater liksom Europaparlamentet. Inför det tjeckiska ordförandeskapets ambitioner att starta en process för att fördjupa dialog och samarbete antogs en Parisdeklaration, som jag i avslutningen av konferensen överlämnade till den tjeckiske vice statsministern Alexander och Vondra och utrikesministern Karl Schwarzenberg.
Tillbaka på fredagen i Bryssel förberedde vi slutförandet av rapporten om småföretagarstadgan samt fortsatta diskussioner om finansmarknadsdirektivet om kapitaltäcknings krav i banker, där det är uppenbart att vi nu riskerar att få en överreglering av finansiella marknader, för att kompensera för problem som i finanskrisen har sina ursprung i en blandning av politiska interventioner, felaktig penningpolitik, dåliga makroekonomiska förutsättningar och bytesbalansunderskott i framförallt USA. Det finns ingen kapitalmarknadslagstiftning som kan kompensera för detta. Däremot kan vi anpassa lagstiftning och internationella regelverk till de finansiella marknadernas utveckling de senaste 15 åren.

Det kräver bättre reglering, och mer globalt täckande, men inte att vi reglerar marknaderna mer. Fredrik Reinfeldts agerande vid toppmötet i Bryssel, i strid med en vilja att ta tag i regleringar och statsstödsinterventioner var därför ytterligt viktigt.

På onsdagen röstade en majoritet i socialutskottet igenom ändringar till arbetstidsdirektivet som innebär ytterligare krångel och tillägg, men en förhållandevis stor minoritet var emot, vilket innebär att jag hoppas vi kan vända denna fråga till att godkänna rådets numera mer trimmade position som medger undantag.

Arbetstidsdirektivet var för övrigt ett av de exempel som jag tog upp ,när jag på fredagen talade inför moderater från Stockholms stad och län i Bryssel, på regleringsiver som hindrar och motverkar kraft och dynamik och som är ett beslutsfattande som berör frågor som vi ska besluta om i medlemsstaterna. Socialister som vill reglera överallt vill däremot gärna använda Bryssel för att reglera svenska arbetstider, oavsett om de är för eller emot EU.

Och så nu lördagen i skånska Åhus, vad havet och Hanöbukten ett möte med moderaterna i Skåne som hade en tvådagarskonferens med bland annat fokus på Europavalet. Jag pekade på att alla de landvinningar som gjorts genom europasamarbetet har haft sina politiska motståndare och socialdemokrater har i nationell och europeisk politik varit motkraften. Med Marita Ulvskog i Europaparlamentet tror jag inte det blir mindre av det. Och det innebär en politik som vill reglera mer, hindra mer och styra över vardagen mer. Som i kommuner, regioner, landsting och riksdag.

Anna Kinberg-Batra som också var där om att påverkas så av den skånska omgivningen och sin vilja till hemhörighet att hon eftersökte möjlighet att köpa en rökt ål, förutom att hon var på väg att äta gås.

Och på väg tillbaka till Stockholm via Köpenhamn såg jag som sagt söder om Tollarp den första julgranen. Fler kommer att siktas under kommande veckor. Jag återkommer om detta och annat.