Hoppa till innehåll

De ännu inte åtalade vet vad som kan hända

Efter en betydande tid och med stor tveksamhet från främst Ryssland och Kina har FN: s säkerhetsråd fördömt den syriska regimens brott mot grundläggande mänskliga rättigheter. Det är inte svårt att förstå den ryska och kinesiska tveksamheten. Båda regimerna vill ogärna göra brott mot mänskliga fri- och rättigheter och brutala grymheter till internationella angelägenheter.

Det är denna tveksamhet som illustrerar FN: s svaghet, inte minst gentemot en lång rad andra övergrepp, liikväl är det ett rätt steg som får konsekvenser även för andra. Inte minst om man sätter det i perspektivet av att Mubarak står inför rättegång och Gadaffi under åtal inför Internationella domstolen i Haag. Det får konsekvenser även för de ännu inte åtalade.

Bloggar: Carl Bildt, Cold Lazarus, Kerstin Lundgren.