Hoppa till innehåll

Därför behöver vi värna säkerhet och integritet- Artikel GA

  • av

Under påsken för två år sedan övade ryska jakt- och attackflyg nära våra gränser, utan påslagna transpondrar, i det luftrum som används för passagerarflyg.

De senaste åren har rysk militär blivit allt mer provokativ och aggressiv i, över och under Östersjön. Stora övningar som handlar om att öva landstigning, luftlandsättning och flygattacker mot våra olika länder.

Dessa ryska hot beror inte på att det finns någon aggressivitet mot Ryssland utan på att den ryska regimens förmåga att påverka sin omvärld försvagas genom länder som vill och kan försvara sig mot de hot som Putinregimen utstrålar och gör allvar av på olika sätt. Det sker genom väsentligt mycket större militära övningar än vad vi sett sedan järnridåns fall och med en inriktning för dessa som klargör att det är länder i Norden och i Baltikum som är mål för den militära planeringen.

Det är kring detta som svensk säkerhetspolitisk och försvarspolitisk debatt måste handla om. Det samma gäller den europeiska debatten. Vi kan inte längre debattera den svenska förmågan att värna vår säkerhet och integritet utifrån hot som vi inte ville ses för 10 år sedan eller mot de hot som vi nu inser har funnits.

Sverige måste agera för ett starkt och sammanhållet Europa med en stark gemensam säkerhets- och utrikespolitik, där varje del av EU stöder den politik och de ansträngningar som krävs för att värna europeisk fred och demokrati och där varje land kan räkna med att ses som en del av ett Europa som håller samman.

 

Gunnar Hökmark, delegationsledare moderaterna Europaparlamentet