Därför är Trump ett hot mot Europa – artikel i Expressen

Trumps agenda är ett hot mot den liberala demokratins grundläggande förutsättningar. Den bygger på en vilja att göra sig ovän med i stort sett alla utom Putin. Det är allvar nu och det kräver handling, skriver Gunnar Hökmark (M).

I dag tillträder Donald Trump som amerikansk president. Hans avsaknad av anständighet, hans önskan att resa murar och hans strävan att bli vän med Vladimir Putin riskerar att marginalisera USA som den fria världens ledare. Det skulle innebära stora risker för alla.

När Donald Trump valdes till president den 8 november drog många efter andan. En kandidat som under sin kampanj kallat mexikaner för våldtäktsmän, hävdat att muslimer är lika med terrorister, beundrat Putin som en “grym kille” och sagt att handel hotar välfärden hade precis vunnit förtroendet att bli USA:s president.

Trump har fortsatt i samma stil. Han har gjort sig ovän med demokratiska strukturer, för att i stället understödja dess fiender.

Han söker vänskap med Putin. Det tycks baseras på en beundran för den ryske ledarens politik och ledarskap. Vid flera tillfällen har han uttryckt respekt för Putin, och senast i söndags uppgav Trump att han vill göra “en deal” med den ryska regimen (Times 15/1). Till detta hör de omfattande kontakter med Moskva som präglar närstående till Trump och hans affärsimperium.

Men det är inte bara Putin. Trump har sträckt ut sin hand till flera av världens auktoritära ledare och populistiska medlöpare. Han har hyllat Filippinernas Duterte vars “drogbekämpning” skördat 6 000 liv under sex månader, och den förste europeiska politiker han träffade efter det amerikanska valet var UKIP:s Nigel Farage, som vid flera tillfällen under Storbritanniens brexit-kampanj paketerade lögner till sanningar. Detta samtidigt som han har vänt ryggen mot den Europeiska unionen och kritiserar Angela Merkel.

Lika oroande är Trumps förkärlek för murar och tullar. Han stängde tidigt dörren till handelsavtalen TTP och TTIP och i somras liknade han USA:s handel med att landet blev utsatt för “våldtäkt”. Om Trump vill stoppa handel – eller än värre starta ett handelskrig – skulle det inte bara vara farligt för amerikansk ekonomi och försvaga USA som global aktör, utan det skulle även rycka undan mattan för Sverige, ett litet exportberoende land i norra Europa. För handel är inte ett nollsummespel där en part förlorar och en vinner, utan ett samspel i vilket varor, tjänster och kunskap delas och skapar välstånd.

Trumps agenda är ett hot mot den liberala demokratins grundläggande förutsättningar. Den bygger på en vilja att göra sig ovän med i stort sett alla utom Putin. Det är allvar nu och det kräver handling.

Till att börja med måste vi gemensamt stärka Nato. Det är den militära kraft som bärs upp av demokratins värden och dess existens är en garant för fred och frihet. Sverige måste bli fullvärdig medlem och säkra både sin och Östersjöregionens stabilitet.

Europa måste också ta ett större ansvar för sin militära förmåga. Tillsammans spenderar vi en bråkdel på försvarsanslag i jämförelse med USA. Här är dessutom Sverige bland de sämsta i klassen: FOI noterade i slutet av 2016 att Sverige har lägst försvarsanslag inom Östersjöregionen.

Vi måste även stärka EU. När Trump vill bygga murar ska vi värna samarbete. Det gäller försvarsområdet. Det gäller vår enighet i sanktioner mot Ryssland där det är helt avgörande att Europa sätter ner en gemensam fot mot den ryska krigföringen i Ukraina, liksom det gäller handel, miljöfrågor, konkurrenskraft, teknologi, forskning och alla andra områden där det krävs gränsöverskridande samarbete.

En lång period av stabilitet och optimism riskerar att få sitt definitiva slut. Samtidigt är människan rikare och mer fri än någonsin tidigare. Det är i den insikten Europa nu måste skärpa sin kraft, i en enträgen strävan efter fred, frihet och demokrati.

Gunnar Hökmark

Ledamot i Europaparlamentet (M)