Hoppa till innehåll

Därför är det viktigt med en utveckling av hamnen- Artikel Trelleborgs Allehanda

  • av

Vägen ut till resten av Europa går genom skånska hamnar. Där finns också en ny och spännande möjlighet för utvecklingen av jobb och företagande i Skåne. Den ekonomiska utvecklingen i det som en gång var Central- och Östeuropa, som i dag liksom Sverige är en del av Europeiska Unionen, innebär ett ständigt växande flöde av trafik. Både vad gäller gods och passagerare.

Desto bättre den samlade hamnkapaciteten är i vår del av Sverige desto mer kommer flödet av trafik att finna sin väg här. Och desto mer kommer företagande och industri att vilja ligga nära det stora trafikflödet ut i Europa.

Därför är det viktigt med en utveckling av Trelleborgs hamn. Den kommer att leda till en växande trafik över sjövägar ut i Europa, genom Skåne. Därför är det också bra för samtliga skånska hamnar att det sker en dynamisk utveckling av dem. I det korta perspektivet kan man tro att man vinner trafik från varandra. I det långa perspektivet vinner man tillsammans en växande trafikvolym genom en större kapacitet och genom att man kan förändra trafikmönstret som alla har nytta av.  

Desto mer av svensk export och trafik ut i övriga Europa som sker genom skånska hamnar, desto mer kommer skånska hamnar att kunna utvecklas till transportnoder. Den industriella logiken kräver snabba transporter som är i rätt tid och som kortar ledtider. Därför är snabbhet och pålitlighet avgörande. Då är flera parallella hamnar en tillgång som stärker snabbhet och pålitlighet.   

När den Europeiska Unionens långtidsbudget utformades var ett av mina prioriterade mål att verka för det som kallas transeuropeiska nätverk. Det vill säga väg- och trafiksystem som skapar sammanhängande och gränsöverskridande trafik på vägar, sjövägar och spår. Så man kan snabbt kan nå ner till Amsterdam och Rotterdam, till Marseille eller Västra Balkan. Nu är det viktigt att vi utnyttjar möjligheter att planera och utveckla tillsammans över gränserna och samtidigt dra nytta av den industriella struktur som präglar Skåne liksom den forskning som i sig är en styrka för utvecklingen av företagande som inte är längre från kontinenten än en hamn i närheten.

 Gunnar Hökmark, Europaparlamentariker och vice ordförande i dess största partigrupp, EPP-gruppen