Hoppa till innehåll

Danmarks sak borde blivit vår

Det blev ingen europeisk läkemedelsmyndighet till Stockholm och Sverige. Det är ett bakslag, inte bara i sak utan också för den svenska självbilden och för regeringen. Trots de bästa av skickliga diplomatiska företrädare har regeringen inte kunnat visa på att Stockholm kunde vara det bästa alternativet.

Ändå fanns goda förutsättningar. EU:s smittskyddsmyndighet finns här, Karolinska institutet har en världsledande ställning och Stockholm har vuxit fram som en modern och internationell stad. Men för bara för några månader sedan fick regeringens politik ett stort internationellt företag att välja bort Sverige. Det gav en dålig bild av Stockholm. Den svenska medicinska industrin har krympt, till stor del på grund synen på stora företag, utbildningsförutsättningar och skatten på normala och högre inkomster. Värnskatten är en skatt som drabbar forskare och högutbildade. Bostadsbristen och den svenska skolan bidrar inte till Sveriges attraktionskraft. Det faktum att regeringen aktivt motverkar de internationella och fristående skolor som man använde för att visa utbudet av bra skolor övertygade inte. En betydande del av detta är den nuvarande regeringens ansvar. Annat beror på tidigare regeringar, som till exempel de långsiktiga konsekvenser värnskatten ger för Sverige som ett centrum för forskning och företagande.

Alternativen till Stockholm var många och självfallet även de, de flesta av dem, kvalificerade. Ingen regering kan påverka utgången, hur andra röstar och hur resultatet blir. Det finns däremot en sak som regeringen kunde styra över helt och hållet, nämligen vem man skulle ge sitt stöd till när Stockholm inte längre var aktuellt. Det borde självfallet ha varit Köpenhamn. Dels därför att det är bra för Sverige och för det forskningscentra som växer fram kring Öresund och dels därför att det hade stärkt det nordiska samarbetet och därmed även Sverige. Ingen hade tyckt det var underligt om vi klart hade uttalat att vi stödde Köpenhamn.

Men det gjorde inte regeringen. Det är ett större bakslag än att läkemedelsmyndigheten gick till Amsterdam och det riskerar att få mer långsiktiga konsekvenser. Det var helt och hållet självvalt. Och fel.