Hoppa till innehåll

Dags för den fria världen att ena sig mot Kina – artikel i NWT

  • av

Vi får inte bli gisslan i jättens händer. Den fria världen är ekonomiskt långt mycket starkare än vad Kina är och kommer att förbli.

Den kinesiska regimens återkommande hot mot andra länders demokrati och nationella säkerhet slår nu tillbaka mot kinesiska företag. Det är inte Sverige, Kanada eller Australien som skadar företag som Huawei och ZTE utan den kinesiska regimen som gjort dem till en del av ens egna maktpolitiska operation mot andra länder. Genom diktaturens lagstiftning om att underställa varje kinesisk medborgare i varje företag utomlands till den kinesiska underrättelsetjänsten och utrikespolitiken har man skadat kinesiska företag.

Vi vet dessutom att Kina tvingar sina studenter och akademiker utomlands att rapportera om varandra till kinesiska myndigheter. Vi vet att Kina bedriver avancerat industrispionage mot världen omkring sig, dels för att kunna stjäla avancerad teknik och dels för att kunna vinna information och kunskap som kan ge strategiska säkerhetspolitiska övertag.

Det finns inget demokratiskt land som frivilligt öppnar upp sitt samhälle för ett återkommande och målinriktat spionage genom att riskera överlåta en avancerad och central infrastruktur som 5G till kontroll av en totalitär regim. Det är därför Kina nu hotar både Sverige och andra länder att trots den kinesiska regimens pågående spionage likväl köpa utrustning som regimen ytterst kan kontrollera.Så skriver du en debattartikel

Det är en krigföring som den fria världen länder måste stå upp emot. Sveriges klara besked är ett föredöme. Samtidigt ser vi hur Kina hotar Australien med att stänga för import av spannmål och andra för landet viktiga exportvaror. Färöarna har man hotat med bojkotta ekonomiskt om man där inte investerade i kinesisk utrustning. Norge drabbades för ett antal år sedan av en ekonomisk blockad på grund av att Nobels fredspris gick till en kinesisk dissident och demokratiförkämpe. Tyskland brottas just nu med problemet med ett stort exportberoende vad gäller sin bilindustri och frågan om vilken kontroll man ska ha över de egna näten. Storbritannien har till slut smugit fram ett beslut som innebär att man fasar ut kinesisk utrustning. En lång rad länder står just nu och väger sin nationella säkerhet mot sin nationella ekonomi.

Så får det inte vara. Vi får inte bli gisslan i jättens händer. Den fria världen är ekonomiskt långt mycket starkare än vad Kina är och kommer att förbli. Därför bör den fria världen nu samla sig och klargöra att Kinas politik att kräva politisk tystnad för att inte genomföra ekonomiska repressalier är oförenligt med ett fullvärdigt deltagande i den globala ekonomin.

De kinesiska ledarna måste få klart för sig att hot och underrättelseverksamhet mot kinesiska studenter och forskare utomlands är oacceptabelt liksom hot mot akademiska institutioner. Kina måste även acceptera att fria länder gör sina egna säkerhetspolitiska prioriteringar utan att Kina får lov att hota med ekonomisk krigföring om man vill vara en respekterad handelspartner.

Europeiska Unionen är en naturlig utgångspunkt för att samla den fria världen. Sverige bör nu ta initiativ för att EU bjuder in till en konferens som samlar den fria världens marknadsekonomier kring frågan om hur man sätter gränser för auktoritära och totalitära regimer som medvetet väljer att utnyttja vår frihet. Låt oss samla länder som Japan, Indien, USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland, Storbritannien och de många länderna i Latinamerika till en konferens som klargör vad som nu måste gälla för export och import, för ömsesidig öppenhet och för respekt för fria länders frihet.

Låt oss tillsammans med andra sätta gränsen för vad diktaturer får göra hos oss och med oss.