Hoppa till innehåll

Dag i Strasbourg

Dagen började med den [BILD1]moderata delegationens möte. Vi hann med frågor om konsumentlagstiftning och frågan om EU ska reglera diskrimineringslagstiftning. Det anser vi medlemsstaterna gör bättre.

Förutom många andra frågor har dagen ägnats åt diverse kontakter för att följa upp gårdagens omröstning i industriutskottet om gasmarknadsdirektivet, där den mer marknadsorienterade linjen vann över dem som vill behålla dagens vertikala företag som kontrollerar sina marknader.

Nu kommer diskussionen handla om den tredje option som finns för gasmarknaden, och som är rimlig där, också ska gälla på elmarknaden, något som vore fel. Det som jag hoppas ska kunna bli resultatet är en elmarknad som kräver full ägarskapsseparation och en gasmarknad som innehåller mycket hårda krav på de nätverksföretag som fortfarande ägs av energiföretagen. Viktigt i denna fråga är hur pass konsekvent de olika medlemsstaterna orkar fullfölja sin linje för att följa parlamentets beslut.