Hoppa till innehåll

Cirkulärartikel i liberala tidningen

Enligt Svenska Dagbladet sa Du bland annat: ”Detta är fullkomligt unikt. Skulle folkpartiet och alliansen vinna kan det bero på att de har begått brott. Det här är en modern form av inbrott och olovlig avlyssning. Förr i tiden bröt man sig in för att hämta hemliga handlingar, numera är det en teknisk väg. Men det är samma allvarliga handling.”

Om jag bortser från att det i sig är uppseendeväckande att Sveriges justitieminister uttalar sig på ett sätt som delegitimerar det demokratiska utfallet av valet om det går socialdemokraterna emot, måste jag som tidigare ordförande i Konstitutionsutskottet konstatera att det är lika uppseendeväckande när en justitieminister uttalar sig med bestämda åsikter i ett enskilt rättsfall under pågående polisutredning.

Jag förutsätter att detta uttalande med tiden blir föremål för granskning i KU.

Men det gör det också rimligt att fråga vilka bedömningar justitieministern gör i andra enskilda brottsfall som kan anses påverka valutgången.

Hur allvarligt bedömer Du som justitieminister att Lars Danielssons osanningar inför KU och katastrofkommissionen påverkar demokratin och möjligheten att utkräva ansvar i val?

Och vad anser Du som justitieminister om statsministerns bristande respekt för arbetsmiljölagen? Är han skyldig? Är det allvarligt? Påverkar det medborgarnas förtroende för demokratin när de ser att en statsminister inte respekterar de lagar han själv ansvarar för?

Hur påverkas valresultatet av att rättegången mot SSU-ordföranden Anna Sjödin på hennes advokats begäran skjutits till efter valdagen? Du kanske till och med kan avgöra om hon är skyldig till våld mot tjänsteman?

Och vad tyckte Du som justitieminister om de anonyma förtalsbreven som sändes från Sveavägen, från rummet bredvid Marita Ulvskog? Fanns det där någon avsikt att påverka valresultatet så att någon hade kunnat komma till makten genom brottslig verksamhet?

Statsråd ska, både enligt min mening och enligt praxis, inte uttala sig i enskilda ärenden. En justitieminister bör slå vakt om rättsinstitutionernas oberoende och värna demokratin. Men när Du nu börjat kommentera i ett fall borde Du ju i logikens namn agera på samma sätt i de andra jag nämnt i brevet.

Gunnar Hökmark

Delegationsledare för moderaterna i Europaparlamentet och tidigare ordförande i konstitutionsutskottet.