Hoppa till innehåll

Centerns väg

Det är en lång väg som centern har tagit när man nu föreslår Annie Lööf till partiordförande. Det parti som en gång var socialdemokraternas naturliga partner har nu blivit en tydlig företrädare för marknadsekonomi och företagande. Det stärker det borgerliga Sverige. Borta är tron på att tillväxt är ett hinder och ett hot och nu finns insikten om att ekonomisk utveckling mer handlar om hur vi hanterar resurser och möjligheter för att skapa ett större värde.

Nomineringen av henne säger något om det nya samhällsklimat som Sverige har. Det är en grundläggande förändring av den politiska debatten som har lagt grunden för den politik som i dag förs i Sverige. Den har inte kommit av sig själv utan genom politisk debatt. Det har skett genom att utmana gamla värderingar och föreställningar med sikte på att förnya Sverige. I en värld där förnyelsen och utvecklingen går snabbare än någonsin blir det ännu viktigare att ge den enskilde medborgaren friheten att förändra och påverka utifrån egna idéer.

Andra bloggar: Mattias Larsson, Böhlmark, Tokmoderaten, Franks blogg och Kent Persson.