Gunnar Hökmarks förslag till ny spektrumpolitik

Den digitala agendan och den digitala ekonomin kan fungera som en spjutspets för att göra den inre markanden till en realitet för alla delar av vår ekonomi. Detta kräver en förmåga att axla ledarrollen inom bredband och Internetanvändning. Detta är av betydelse för att den europeiska telekomindustrin åter ska kunna ta täten på det globala planet, men även för att vi ska kunna bli ledande i IT-utvecklingen som sådan och i framväxten av nya tjänster och tillämpningar.

Länk till Gunnar Hökmarks förslag

(mer…)

Mobile data traffic: Exceptional growth pivotal to EU competitiveness. Gunnar Hökmark MEP

”Addressing and supporting the exceptional growth in mobile data traffic is pivotal to securing the EU’s competitiveness and global leadership in the digital economy”, said Gunnar Hökmark MEP, Vice-Chairman of the EPP Group responsible for the European Parliament’s Report on the Radio Spectrum Programme, following a Hearing on Radio Spectrum. (mer…)