Hoppa till innehåll

Canterbury tales

[BILD1]Hela poängen med en demokrati är att i den väljer man en lagstiftande församling som stiftar lagar. ärkebiskopen av Canterbury Rowan Williams vållade i veckan en betydande debatt i Storbritannien genom att hävda att införande av sharia-lag var oundvikligt i vissa delar av samhället, här utvecklar han det i en intervju i BBC. Det finns många bottnar av detta rätt vilsna uttalande.

Dels antyder det att ärkebiskopen anser att religiösa grupperingar ska kunna stifta sina egna lagar, om han anser att den ena religiösa riktningen ska stifta sina lagar innebär det också att den andra ska göra det, eftersom han tycker detta är rätt.

Dels innebär det att han relativiserar betydelsen av den lagstiftning som präglar europeiska länder, på basis av grundlagar om människors fri- och rättigheter. Därmed relativiserar han också enskilda människors rätt till denna frihet.

Men, och kanske ännu mer anmärkningsvärt för en kyrklig ledare, han relativiserar också sin egen tro och den värdegrund som tar sikte på att religiös tro och världslig lag ska vara skilda företeelser. I ivern att vara tolerant mot en annan religion uttrycker han tolerans för ett legalt system som vare sig har demokratisk grund eller de värden som vi anser omistliga, nämligen allas lika rätt. Även svenska biskopar har varit nära detta förhållningssätt, till exempel när de ansåg att FN inte borde återerövra Kuwait när en gång Saddam Hussein ockuperat landet. Då hävdade man att detta skulle kunna ses som en intolerans mot islam. Tron att man ska försvara vidriga regimer för att de döljer sig bakom religiös tro är att förväxla religion med politik.

Vad den typen av debattörer glömmer är att muslimska människors rättigheter är lika skyddsvärda som andras. Economist har en reflektion kring ärkebiskopen av Canterburys uttalanden som också påpekar att för muslimska grupper riskerar hans uppfattning att bli ett hot gentemot alla dem som vill ha frihet- och rättigheter som alla andra i det land de sökt sig till.

Den som vill läsa ärkebiskopens anförande kan hitta det här.

Svenska kyrkan har inte gjort någon kommentar, i alla fall inte på sin hemsida.