Hoppa till innehåll

Budget med dubbel bokföring

2001-04-02

Budget med dubbel bokföring

– Regeringens budgetpolitik bygger på dubbel bokföring. Först
förhandlar man fram en budgetpolitik tillsammans med både
vänsterpartiet och miljöpartiet. Därefter presenterar man bara
några dagar senare en annan budgetpolitik med ännu större
utgiftsökningar men med bara vänsterpartiet. Det innebär att de
utgifter som man först har enats om i den stora koalitionen nu
kompletteras med de utgifter som drivs fram i den lilla.

– I praktiken innebär detta att regeringen arbetar med två
parallella budgetprocesser där utgifter som inte får plats i den
första släpps fram i den andra. Det är ett förfall för en
ansvarsfull budgetpolitik.

Det äger moderaternas ekonomisk-politiske talesman Gunnar Hökmark
i en kommentar till att regeringspartiet binder upp sig för
utgifter ovanför den budget som man har förhandlat fram.

– Under de kommande åren har regeringen redan bundit upp sig för
mycket snabba ökningar av utgifterna. Processen med en
efterförhandling med det ena av koalitionspartierna urholkar den
stramhet som den nya budgetprocessen är till för att skapa.
Regeringen för nu en politik där högt satta utgiftstak riskerar
att förvandlas till golv för den offentliga utgiftsutvecklingen.

– Under de kommande åren kommer de statliga utgifterna räntorna
undantagna att öka med närmare 4% förutsatt att regeringen inte
bryter igenom utgiftstaken genom sin politik att lägga till nya
utgifter efter budgetförhandlingarna. Sedan 1994 har de statliga
utgifterna ökat med i genomsnitt närmare 6% per år i löpande
utgifter. Det är en myt att socialdemokraterna har hållit
kontroll över de statliga utgifterna. De senaste inslagen i
förhandlingsprocessen tar slutgiltigt död på myten att
enpartiregeringar är bättre på att kontrollera
utgiftsutvecklingen än koalitionsregeringar, konstaterar Hökmark.