Hoppa till innehåll

Bryt förhandlingarna med (mp) och (v)

2001-03-13

Bryt budgetförhandlingarna med (mp) och (v)

– Ericssons framgångar det senaste decenniet har varit en
avgörande del för den svenska ekonomins framgångsrika utveckling.
Det är mot den bakgrunden uppenbart att konjunkturavmattningen nu
kommer få ett tydligt genomslag i den svenska ekonomin. Gör inte
regeringen något för att stärka tillväxtkraften i svensk ekonomi
kommer vi därför på nytt hamna i svåra ekonomiska problem.

Det säger moderaternas ekonomisk-politiske talesman Gunnar
Hökmark med anledning av Ericssons resultatutveckling.

– Ericssons utveckling har varit en dominerande drivkraft för den
utveckling av svensk ekonomi vi har sett de senaste åren. De
problem som Ericsson nu möter i en vikande konjunktur och i en
hård internationell konkurrens är de problem som Sverige nu måste
möta som företagarland. Det mycket dramatiska fallet av
tillgångsvärden på den svenska börsen kommer att påverka både
tillgången på riskkapital och nytt företagande liksom hushållens
konsumtionsutveckling.

– Regeringen verkar inte vara medveten om vad som händer i svensk
och internationell ekonomi. Att sitta i dagliga förhandlingar med
vänsterpartiet och miljöpartiet om hur olika offentliga utgifter
skall ökas och arbetstiden minskas tyder inte på någon större
medvetenhet om vad som nu krävs. Regeringen bör nu bryta dessa
förhandlingar och istället inrikta sig på en tillväxtpolitik.

– Det har kortsiktigt varit möjligt att surfa på högkonjunkturen
men i en vikande konjunktur är det ansvarslöst. Extremt höga
skattesatser och en vikande konjunktur kommer att sätta ökad
press på de rörliga svenska skattebaserna med risk för betydande
skattebortfall de närmaste åren. Nu behövs sänkta skatter som ger
bättre möjligheter att möta en vikande konjunktur.

– Regeringen borde nu lägga fast en långsiktig plan för ett
radikalt sänkt skattetryck som gör det möjligt att låta det bästa
av företagsutveckling och forskning utvecklas i Sverige. I en
sådan reform behövs skattesänkningar som skyddar låga inkomster
mot onödigt skatteuttag och en avveckling av den statliga
inkomstskatten som gör Sverige konkurrenskraftigt om företagande
och kunskap. Ambitionen under den kommande 10-årsperioden bör
vara att pressa ner de offentliga utgifternas andel mot
OECD-nivå.

– En sådan politik ger Sverige nya möjligheter och starka
skattebaser. Den ställer krav på en stram och tuff utgiftspolitik
förenat med skattesänkningar som ger hushållen större social
trygghet, säger Hökmark.