Hoppa till innehåll

Bryssel till Norrköping

  • av

För min del några dagar i Bryssel innan det blir dags för moderat partistämma i Norrköping. Och där läggs under några dagar fast grunden för valrörelserna 2014. Valet till Europaparlamentet den 25 maj och till Sveriges Riksdag liksom till kommuner och landsting den 14 september. Det är lätt att se det som två olika val men de handlar bägge om det val vi vill göra inför framtiden.

Mer konkret kring den ekonomiska politiken ser vi hur de som alltid ser ökade offentliga utgifter som lösningen på alla problem vill forma både den europeiska och den svenska agendan. Det vilar något oförbätterligt över denna tro på att ökade offentliga utgifter är en lösning för allt.  Bättre skolbetyg, bättre omsorg, bättre sjukvård och bättre förskolor.

Det är bara ett problem i denna föreställning. De bättre skolbetygen liksom den bättre omsorgen och sjukvården följer inte av ökade utgifter utan av bättre verksamhet. Med ökade offentliga utgifter som lösningen på varje problem följer lätt att man inte hanterar problemen utan bara ökar utgifterna. Kvalitet och personlig omtanke förutsätter förvisso ekonomiska resurser men än mer förmågan till kvalitet och personligt ansvar.

Och vi ser samma sak på europeisk nivå. De länder som sökte lösa sina problem med ständigt växande offentliga utgifter förlorade konkurrenskraften, tillväxten och investeringarna och fick istället underskotten, skuldbördorna och de stigande räntorna.

Därför ser vi nu att de länder som inte löste problemen genom att öka de offentliga utgifterna nu har råd med välfärden och kvaliteten. Och mångfalden och valfriheten. Det är ett alternativ som vi kommer att utveckla under dagarna i Norrköping.