Hoppa till innehåll

Brexit blir smärtsamt och kostsamt – artikel i Bohusläningen

  • av

Dagen för Storbritanniens utträde ur Europeiska unionen närmar sig och nu finns ett förslag om utträde på bordet. Det börjar bli allt mer uppenbart vilka konsekvenser utträdet kommer att innebära för det brittiska folket och att ingen kommer att få som den vill. Det följer av att britterna helt enkelt röstade emot något utan att ta ställning för något annat.

Själva utträdet blir smärtsamt för både Storbritannien och EU. Ett djupgående samarbete som har utvecklats under mer än 40 års tid bryts upp. Storbritannien lämnar den inre marknaden som har gemensamma regler för produkter och tjänster i tron att ett land klarar sig bättre ensamt i en globaliserad värld.

I det långsiktiga perspektivet finns inga fördelar med att stå utanför den marknad som dominerar den brittiska ekonomin, eller att andra stiftar lagar som man i praktiken behöver anpassa sig till. Det finns heller inga politiska fördelar med att inte samarbeta. EU-samarbetet är avgörande för handel och för säkerhet, gränsöverskridande brottsbekämpning, klimatpolitik och ett starkt Europa i världen.

För britterna blir resultatet ett annat än vad många föreställde vid omröstningen. De som då motsatte sig ekonomiska problem och regleringar som man antog var EU:s fel, eller som ansåg att världen var för stor, möts nu av en större värld och större utmaningar att hantera utanför unionen.

Från att ha varit en andra klassens stormakt med EU som bas blir Storbritannien en tredje klassens, utan inflytande i EU och med minskat inflytande i världen. Mindre samarbete och ensamma utanför den inre marknaden. Så mycket inne som möjligt, men utanför de sammanträden som formar den gemensamma framtiden. Sämre ekonomisk utveckling och sämre villkor för att förhandla om fri handel.

Storbritanniens utträde borde få fler att ifrågasätta de två partier i Sveriges riksdag som verkar inte bara verkar för att Sverige ska lämna unionen utan för att Europa ska stå utan ett samarbete länder emellan. Som ständigt motverkar marknadsreformer, öppenhet och säkerhet i Europa. Vänsterpartiets och Sverigedemokraternas hållning är direkt farlig för det inflytande, den frihet och fred som vi i Sverige tar för givet.

Det är befängt att det finns politiska krafter som vill att Sverige ska gå samma öde som britterna till mötes. Det gäller Sd och V och det gäller dem som tror att vi får ett öppet samhälle och en friare marknad genom att avveckla de öppna europeiska gemensamma marknaderna. När auktoritära regimer ökar sin makt och hot mot Europa krävs mer enighet, inte mer splittring.

Det är ett tragiskt drama för Europa och Storbritannien som utspelar sig. Den verklighet som Storbritannien nu upplever är långt ifrån vad britterna föreställde sig och det kan av det skälet uppstå svårigheter när det brittiska parlamentet ska godkänna avtalet. Det finns egentligen inga som är beredda att ta ansvar för konsekvenserna, bara för att det är det minst sämsta. Även om de sista akterna inte är skrivna är det sannolikt många som kommer att bli besvikna. Putin och Trump uppskattar däremot när Europa står delat med svagare röst i världen.