Hoppa till innehåll

Brev till Marita

När Marita Ulvskog och jag i går diskuterade politik i Bar och Polutik inför Europavalet påpekade jag att socialdemokrater i Sverige  och Europa drivit och driver tesen att ökade underskott löser problemet med för stora underskott. Det är en politik som varit förödande för Europas krisländer. Om det vore så att ökade underskott vore lösningen på våra problem i Europa skulle vi inte ha några problem.

Men Marita Ulvskog ville inte riktigt erkänna att socialdemokratisk politik var som jag påpekade, eller att S hade i krisens början hade föreslagit samma medicin som i Spanien, där den politiken förde ännu djupare in i krisen. Så hon undvek frågan med att då fick jag allt skicka ett brev till henne om S politiken. Så här är den motion som S ville hantera krisen med 2009, och så har man fortsatt. Här några citat till Marita och i länken finns hela motionen.

”Därför låter vi våra tidigare stimulansförslag på i storleksordningen 20 miljarder kronor för 2009 ligga fast”

”Sverige har hittills drabbats hårdare av den globala ekonomiska krisen än EU som helhet. Så behöver det inte vara. Skulle regeringen lägga om sin politik och vara mindre oansvarig och mindre passiv skulle svensk ekonomi kunna utvecklas starkare.”

”Bland de större europeiska länderna har aktiviteten varit störst i Spanien där ekonomin har stimulerats med knappa 4 % av BNP.”