Hoppa till innehåll

Brett stöd för rapporten om minskat statsstöd

De nya reglerna innebär att allt statsstöd som snedvrider konkurrens mellan företag ska avvecklas. Samtidigt skall statligt stöd och EU-stöd för omlokaliseringar förbjudas.

Medlemsstaterna ska ha en öppnare redovisning av det statsstöd som ges samtidigt som de rekommenderas kräva att företag som får statsstöd redovisar det i sin årsredovisning.

– De pengar som i dag används för statsstöd till företag, regioner och för miljö kan användas till stöd för forskning, innovationer och bättre konkurrenskraft för eftersatta regioner i former som är likvärdiga för alla och som inte gynnar enskilda företag. Framförallt bör stöd till innovationer ges till olika kluster av forskning och utveckling, som de forskningsbyar som växt fram kring svenska universitet, säger Hökmark.