Hoppa till innehåll

Bredband för hela Europa, utan att gränser ger kostnader,

Under den kommande veckan fortsätter för mig de inledande förhandlingarna och förberedelserna för 700MHz bandet frisläppande för mobilt bredband. Det vill jag ska ske som snabbt som möjligt i hela EU. Sverige och Finland ligger redan tillsammans med Tyskland och Frankrike i genomförande av detta, med sikte på att vi 2020 ska kunna ha ytterligare utrymme för mobila bredband med stor räckvidd.

Det krävs för att vi ska kunna leda när det gäller femte generationens mobiltelefoni och för att vi ska kunna få ett mer integrerade mobila telenät i Europa. Då skapas förutsättningar för allt från förarlösa fordon, kraftigt förhöjd trafiksäkerhet eller e-hälsa, eller allt annat som framtiden ger möjlighet till. I grunden talar vi nu mindre om telekom, digitala tjänster och mer om hela vår ekonomi och vårt samhälle, som elektriciteten en gång skapade det moderna industrisamhället. Nu kommer den nya tidens IT-tjänster lägga grunden för det moderna kunskapssamhället.

Det kräver inte bara 5G och mer bredband utan också gränsöverskridande teletjänster där avstånd och gränser inte leder till några ökade kostnader alls. Roamingkostnaderna har de senaste åren pressats ner. Nu vill jag att vi tar stegen som leder till att roaming blir ett historiskt begrepp och där datamängders kostnader bestäms av datamängd och hastighet på kommersiella villkor och under djup konkurrens men inte baserat på avstånd eller gränser. En bra bit har vi kommit. Nu ska vi komma längre. Mycket längre.