Hoppa till innehåll

Bra

Efter ett antal tidningsartiklar om inträffade eldöverfall har militärledningen beslutat att tillföra fordon med högre skyddskapacitet till de svenska förbanden i Afghanistan. Det är anmärkningsvärt att man inte gjort det tidigare.

Men det som är än mer anmärkningsvärt är att man nu gör det inte efter egna interna rapporter om det inträffade utan efter att media i form av Svenska Dagbladet har rapporterat om det och dessutom visat att militärledningen förminskat hotbilden.

Det tyder på brister i förmågan att göra militärriskbedömning men påminner också om att det inte enbart är en militär fråga vilken skyddsnivå som svensk personal ska ha utomlands i riskfylld tjänst.

Det är ett politiskt ansvar att sända svensk trupp dit och det är ett politiskt ansvar att de har bästa möjliga skydd.Det kräver bland annat en öppen rapportering om vad som händer.Bland annat.