Hoppa till innehåll

Bra om one-share frågan

Nu har EU-kommissionen släppt tankarna på en lagstiftning som skulle tvinga fram en röst per aktie. Det är bra eftersom frågan om graderad rösträtt är en fråga om avtalsrätt och dessutom inte något hinder för vare sig gränsöverskridande företagsfusioner eller något annat.

Tvärtemot vad Financial Times skriver i sin kommentar innebär det Good Governance och transparens. Det är inte i företag som saknar en grupp ansvarsfulla ägare som problemen med Good Governance hanteras bäst, om man uttrycker det enkelt.

Problemet när det gäller skydd mot gränsöverskridande uppköp och en inre marknad ligger i andra former som pyramidägande, golden shares som styrelser förfogar över eller andra åtgärder som gör att en styrelse oberoende av vad ägarna tycker kan förhindra nya ägare.