Bra att Fridolin kom hem välbehållen

Jag är glad att Gustav Fridolin är hemma välbehållen. Genom att agera i ledbanden för en palestinsk rörelse som aktivt bekämpar staten Israels existens har han tagit större risker än han uppenbarligen har förstått. Det säger ordföranden i riksdagens Konstitutionsutskott riksdagsman Gunnar Hökmark. Gunnar Hökmark är också ordförande för Samfundet Sverige-Israel.

Fridolin har inte bidragit till att minska den palestinska sidans vilja till terror och inte ställt några krav på terroraktionernas upphörande. Han har istället legitimerat dem genom att bekämpa de israeliska myndigheternas försök att skapa ett skydd mot självmordsbombare och genom att ställa sig på samma sida som en palestinsk organisation som legitimerar våld.

Genom att agera för International Solidarity Movement har han i enrollerat sig i den palestinska intifadan och gjort sig till en del av konflikten. ISM är en organisation som öppet erkänner väpnat våld mot israeliska trupper som ett led i kampen mot den israeliska staten. ISM tar inte på något sätt avstånd från den terror som drabbar Israel och civila medborgare.

Fridolin har dragit nytta av att Israel är ett öppet samhälle som tillåter internationell insyn och fria media. Hans indignation över att ha blivit transporterad av israelisk polis med skarpladdade vapen efter att ha vägrat lyda israeliska lagar visar på en naivitet om vad konflikten i Mellersta Östern handlar om och vad som driver den.

I en miljö som ständigt befinner sig i en gråzon mellan militära aktioner och terror har han ställt stora förhoppningar på den israeliska rättstaten samtidigt som han uppenbarligen utan att förstå det skapat risker både för sig själv och för andra. Det är tack vare denna rättstat som han nu är välbehållen hemma, konstaterar Gunnar Hökmark.