Hoppa till innehåll

Bostadsbristen löses inte genom att stänga människor ute

Bostadskrisen beror på bristen på bostäder. Den krisen löser man inte genom att göra det svårare att skaffa sig en bostad genom amorteringskrav som stänger stora grupper i det svenska samhället utanför bostadsmarknaden. Man löser den heller inte genom att göra det ännu svårare att finansiera byggandet av nya bostäder.

Det faktum att priserna på den svenska bostadsmarknaden har stigit beror på en efterfrågan som är väsentligt större än utbudet. Den växande skuldsättningen beror till stor del på detta men också på Riksbankens extrema räntepolitik. Dessa två fundamentala problem löser man inte genom att knäcka bostadsmarknaden på ett sätt som kan utlösa en fastighetskris. En fastighetskris kommer att drabba både människor och ekonomi. Den kommer om den utlöses av en svensk myndighet eller av regeringen leda till en frysning av byggandet av nya bostäder.

Vi behöver en avreglering som gör det lättare att hyra ut och som ger en prisbildning som är marknadsanpassad samtidigt som vi behöver reformer av plan- och bygglagstiftning. Tron att man tar ansvar genom att stänga människor med normala inkomster ute från möjligheten att köpa en bostadsrätt är ansvarslös. Det riskerar till att skapa en fastighetsbubbla som brister och skadar både svensk ekonomi och svenska hushåll.