Hoppa till innehåll

Bosse Ringholm sköter inte sitt jobb

Bosse Ringholm sköter inte sitt jobb. Han kan inte ens hålla reda på de olika partiernas budgetförslag. Vi moderater tillför sjukvården direkt, inte via landstingen utan direkt in i verksamheten, 7 miljarder mer under den kommande treårsperioden. Det är tvärtemot vad Ringholm skriver i sitt brev till kristdemokraterna. Det säger moderaternas Gunnar Hökmark med anledning av Ringholms brev om budgetpolitik till kristdemokraterna.

Det tröttsamma med Ringholm är att han aldrig kontrollerar fakta och verkar strunta i verkligheten. Sverige kan inte ha en finansminister som fungerar som en ständig propagandabroschyr. Saken är att Bosse Ringholm försvarar en sjukvård som ger långa köer och långa väntetider på grund av att politiker som han själv skall bestämma över verksamheten istället för att patienter har rätt att välja.

Ringholms meritlista inom sjukvården talar för sig själv. Det finns ingen som har lagt ner fler sjukhus som landstingsråd än han själv. De besluten fattade han eftersom han gick på planekonomins prognoser istället för patienternas behov. Där vi moderater med stöd av andra vill öka patientmakten vill Ringholm försvara politikermakten. Någon gång borde Ringholm fråga sig varför köerna ökar med socialdemokratisk politik och minskar med moderat, säger Hökmark.