Hoppa till innehåll

Blunda inte för Rysslands övergrepp – artikel i Svenska Dagbladet

Tanken att Sverige eller Danmark skulle hindra någon att med fartyg segla genom Öresund är otänkbar. Det vore också oförenligt med internationell rätt som garanterar havens frihet. När Ryssland blockerar infart till Azovska sjön, genom att använda väpnat våld och borda ukrainska fartyg på väg till ukrainska hamnar, är det ett övergrepp på internationell rätt och en eskalering av Rysslands krig mot Ukraina.

Spänningarna i Azovska sjön har trappats upp de senaste månaderna som en del av rysk ekonomisk krigföring mot Ukraina. Den 25 november trappade Ryssland upp konflikten genom att beskjuta ukrainska fartyg och tillfångata ukrainska sjömän, som fortfarande sitter i förvar på det rysk-annekterade Krim. Den illegala ockupationen av Krim och kriget i östra Ukraina pågår i detta nu och kan inte frånkopplas det som sker i Azovska sjön.

Söndagens konfrontation sticker ut eftersom det skedde under rysk flagg och inte ens som ett försök till en förtäckt operation. Det borde få varningsklockor att ringa. Sverige och EU måste vara tydliga i sina fördömanden mot Ryssland för att undvika ytterligare destabilisering av regionen, men dessa fördömanden måste också följas upp med konkret handling, krav på att frisläppa besättningsmännen, riktade sanktioner och ekonomiskt stöd till Ukraina. Risken är att kriget i östra Ukraina sprider sig till havs och internationellt territorium.

När Ryssland söker utöka sin dominans över andra ligger det i det internationella samfundets intresse att markera. Om Ryssland bryter mot internationella avtal i Azovska sjön, vad säger att Ryssland inte kommer att bryta mot avtal om havens frihet i Östersjön?

Ryssland och Ukraina slöt 2003 ett bilateralt avtal som garanterar fri tillgång till passagen genom Kertjsundet mellan Azovska sjön och Svarta havet. Det avtalet måste värnas likaväl som principen om havens frihet. I och med Rysslands illegala annektering av Krim har Ryssland hävdat rätt, eller åtminstone en grå zon, till Azovska sjön som egentligen är Ukrainas rätt att fritt navigera i.

För Ukraina är passagen genom Kertjsundet viktig eftersom det är den enda vägen att till sjöss nå hamnstaden Mariupol. Ryssland har under lång tid fördröjt handelsfartyg till ukrainska hamnstäder och mobiliserat militärfartyg från Svarta havet för att provocera och hota. Det har inneburit stora ekonomiska förluster för Ukraina och har möjliggjorts genom bygget av en bro mellan Krim och Rysslands fastland. Brons höjd hindrar flertalet normala fartyg att passera.

Allt detta är en del av Rysslands krigföring mot Ukraina och det finns ingen grund för dessa illegala aktioner. En krigförande part som bryter mot internationell rätt ska inte mötas med nyanseringar eller relativiseringar. Det vore att gå den våldförandes ärenden, oavsett om det sker genom okunskap eller naivitet. Ryssland försöker nu sprida osanningar om att Ukraina har provocerat fram söndagens händelser, på ett sätt som påminner om när Ryssland för nära fem år sedan hävdade sin oskuld i den ryska illegala ockupationen av Krim. Det vet vi var lögn.

Ponera ett annat skeende. När ryska Gazprom har lagt ut gasledningen Nord Stream 2 i Östersjön utanför Sveriges kust kommer Ryssland säkerligen hävda att detta är en del av rysk intressesfär. Trots att gasledningen på Östersjöns botten då skulle gå genom internationellt vatten liksom genom svensk ekonomisk zon och danskt territorialvatten. Om Ryssland nekar andra länders fartyg att trafikera vattnen ovanför eller i anknytning till gasledningens dragning vore det självfallet i strid med internationell rätt om havens frihet.

Gasledningen kan läggas på botten av Östersjöns internationella vatten och på botten av danska vatten i enlighet med internationella avtal och konventioner. Danmark har rätt att neka dragningen av gasledningen som den nu ser ut att vara planerad och EU har rätt att pröva ifall gasledningen är förenlig med den konkurrenslagstiftning som gäller. Det bör prövas mot bakgrund av säkerhetspolitiska intressen och EU:s antagna mål om diversifiering av energikällor, men också mot bakgrund av internationell rätt.

Övergrepp mot internationell rätt får inte betraktas som något som händer mellan andra länder långt bort. Det är ett övergrepp mot den rätt som är ett skydd för Sverige. Internationell rätt är en förutsättning för Östersjön som ett fritt hav. I fallet med Azovska sjön och Krim har Ryssland uppenbarligen brutit mot internationell rätt och avtalet mellan Ukraina och Ryssland. När vi försvarar internationell rätt i Azovska sjön försvarar vi den även i Östersjön.