Bloggtexter fram till och med den 1 maj 2005

Söndagen den 1 maj klockan 14 03 i Stockholm

Förstamajfirandet verkar inte vara över sig av triumfer kring den socialdemokratiska politikens framgångar. Svårt är också att urskönja vad som skall bli den nya tidens framgångar. Demonstrationerna verkar mest vara en ryckning i en rörelse som har tappat liv och stämning, som saknar framtidstro och engagemang för något annat än makten som sådan.

I fokus står i dag liksom i går krigsslutet i Vietnam för 30 år sedan. Jag var med i en diskussion i TV4 med bland annat Sköld Peter Matthis som var en av den svenska FNL-rörelsens förgrundsfigurer. Han hade inte mycket att säga om att resultatet av deras kamp var ett krig som förrödde landet och som slutade i ett kommunistiskt förtryck.

Det kunde man jubla över på den tiden då det fortfarande fanns dem som idylliserade de socialistiska diktaturerna och då svensk utrikespolitik präglades av att vi stödde de enpartistater som utlovade socialism. Men i dag när vi vet hur misslyckat det socialistiska experimentet var, när ingen kan låtsas som att man inte kände till hur förtrycket utövades genom arresteringar, tortyr, avrättningar och förföljelser av oliktänkande inom ramen för ett ekonomiskt system som skapade fattigdom och förnedring är det svårare att förstå hur de kan jubla.

Vietnameserna fick ingen frihet. Det borde vara värt att komma ihåg den 1 maj 2005. Vietnameserna bestals på sin frihet av den kommunistiska diktatur som sedan 30 år härskar i hela Viet Nam. Det är avslöjande att ingen av de svenska politiker som var verksamma i 1970-talets FNL-rörelse med ett ord har beklagat att det krig de stödde ledde till decennier av förtryck av dem som skulle befrias. Marita Ulvskog som gärna talar om kampen har inte kommenterat resultatet som var det hon kämpade för.

En dag som i dag är det därför notabelt att så många första majtalare glömmer att den FNL-rörelse de stödde cementerade en despotisk diktatur istället för att bygga en demokrati.

Under de årtionden som har gått sedan krigsslutet har ingen i FNL-rörelsen reagerat mot den kommunistiska ofrihet som blev resultatet av krigsslutet. Tvärtom la FNL ner sin verksamhet och bildade vänskapsförbund med förtryckarna. De som i dag på första maj hyllar Nordvietnams och FNL´s seger för 30 år sedan glömmer bort det vietnamesiska folket. De bestals på den frihet som krigsslutet och freden borde ha gett.

Tisdagen den 22 mars kl 09 05 i Sandhammaren

Halvtidsutvärderingen av Lissabonprocessen ledde till två steg tillbaka istället för ett steg framåt. Kombinationen av den uppluckrade stabilitetspakten och urholkningen av tjänstedirektivet kommer att fördjupa den europeiska ekonomins problem att hävda sig globalt. Det kommer att drabba arbetstagare och konsumenter.

Istället för att skapa förutsättningar för nya jobb har de europeiska ledarna vid detta toppmöte skapat förutsättningar för nya handelshinder i EU samt för högre utgifter. I grunden har man signalerat att mer än hälften av den europeiska ekonomin skall undantas från målet om den fria rörligheten och konkurrens över gränserna. På det viset kan inte Europa bli världens mest konkurrenskraftiga kunskapsekonomi vare sig 2010 eller 2015.

Det blir nu en viktig uppgift för europavännerna i parlamentet att driva på för en ökad integration och bättre förutsättningar för framtidens nya jobb. Det kommer att bli en politisk debatt som måste föras mot dem som tidigare har hävdat att de är den europeiska integrationens främsta tillskyndare men som nu liksom Frankrike och Tyskland har valt att sätta nya gränser.

Tisdag den 15 mars kl 19 22 i Bryssel

Dagen ägnades bland annat åt ett besök som jag och Christoffer Fjellner var värdar för av MEMRI`s chef Yigal Carmon. Memri är Middle East Media Research Institut och följer mediarapporteringen i Iran och i arabländerna. Ämnet var de liberala och demokratiska rösterna i Arabvärlden och i Iran. Slående var att vi ägnade en hel timme åt detta. För bara något år sedan hade perspektivet varit annorlunda. Nu är demokratin på agendan, trots alla dem som sa att det inte var möjligt eller att det inte fanns skäl att försöka tvinga på araber ett annat samhällsystem.

Måndag den 14 mars klockan 20 15 i Bryssel

Det har på modet att skylla svår konkurrens på social dumping. Det görs rätt mycket här nere av dem som vill bekämpa tjänstedirektivet och den inre marknaden.

Det är ett sätt att argumentera mot att de nya medlemsländerna i EU skall få lov att konkurrera på samma villkor som vi konkurrerar mot dem.

Men begreppet dumping är lite märkligt i en union där man har gemensamma regler och får bli medlem först när man uppfyller de kraven.

Än mer märkligt blir det när man betänker att dumping kräver att man har något att dumpa. Problemet för de nya medlemsländerna är att de inte har en social standard som de kan dumpa ifrån. De har levat i 50 år med förtryck, fattigdom och stagnation till skillnad från oss som har kunnat utveckla kunskapsföretagande, tjänstesektor och avancerad produktion och ett utvecklat näringsliv, utbyggd infrastruktur med mycket mer. När vi konkurrerar med dem använder vi oss av en högre kunskapsnivå i våra varor och tjänster. Svenska socialdemokrater hävdar sällan att det är dumping, lika mycket som de menar att den uppenbara fördelen – som de ofta talar om -att en utbygd offentlig sektor är orättivs gentemot dem som inte har haft råd att bygga ut den. Mer solidariska än att låta de fattigare länderna använda sig av sina enda konkurrensfördel är inte socialdemokraterna.

Måndag den 14 mars kl 18 45

Tittade precis in på Litauens 15-årsjubileum som firas med en utställning som öppnades precis här i Europaparlamentet. Den numera äldre parlamentsledamoten Vytautas Landsbergis gick omkring bland uttställningen med foton av den för 15 år sedan yngre presidenten Landsbergis. Det var i oktober 1990 som det litauiska parlamentet, det dåvarande Litauiska Högsta Sovjet, utropade att man återupprättade sin självständighet, något som Sovjet inte riktigt höll med om. På Högsta Sovjets kongress i Moskva höll Vytautas ett anförande som krävde erkännande och att man avslöjade historien om Molotov- Ribbentroppakten. Det skapade ett visst tumult och bidrog till tre nya demokratier, även om det aldrig var självklart att det skulle sluta så väl.

Söndagen den 13 mars kl 22 30

Helgen har ägnats åt att fira 15-årsjubileum av den estniska kongressen. Det var en medborgarnas revolt mot den sovjetiska diktaturen och en demokratiskt grundad folkförsamling parallellt med Estlands Högsta Sovjet. Läs anförande som jag höll härintill. Den som i dag reser till Tallinn och som dessutom var där när den estniska kongressen först sammanträde kan se vilken skillnad frihet och demokrati gör. Privat företagande och konkurrens gör en skillnad som är i det närmaste otänkbar.

Tisdagen den 8 mars kl 15 40

Senare i dag kommmer EU-kommissionen förklara att man backar från det ursprungliga förslaget till tjänstedirektiv. Några av de mest viktiga områdena kommer att undantas.

Kampanjen mot tjänstedirektivet är ett svek mot Europas konsumenter. När kommissionen nu tvingas backa är det Europas medborgare som förlorar. Högre priser och sämre kvalitet blir resultatet när producenter och särintressen vinner i sin kamp mot konkurrens och mångfald.

Sverige är ett av de länder som förlorar mest på att tjänstedirektivet urholkas, det säger moderaternas delegationsledare i Europaparlamentet med anledning av kommissionens uttalande om nya undantag i tjänstedirektivet.

Ett genomförande av tjänstedirektivet skulle ge mer än en halv miljon nya jobb och högre tillväxt. På grund av den tyska, franska och svenska regeringen undantas nu stora delar av den europeiska ekonomin från konkurrens och nytänkande. Det är dessa regeringar som mest av alla har verkat emot den integration som en dynamisk tjänstemarknad innebär.

När tjänstedirektivet nu urholkas är risken stor att förutsättningarna för tjänstehandel blir sämre och mer reglerade än i dag. Det är symptomatiskt att den svenska regeringen gör gemensam sak med de regeringar som är mest protektionistiska i det nya E