Blogg

Intervju med ValfrihetsFakta

Inför Valfrihetskommissionens lansering intervjuades Gunnar Hökmark, i egenskap av kommissionens ordförande. Varför har Valfrihetskommissionen grundats? För att valfriheten är under attack. Inte sälla…

Karlskrona kan bli centrum för Östersjöregionens framåtanda

Den 4 november hade Svenska Paneuropaföreningen ett seminarium tillsammans med EU-kommissionens representation i Stockholm om hur Europa har förändrats efter det att de tre baltiska länderna blev fria…

Vi startar nu en Valfrihetskommission för att stärka välfärd och företagande

Det är företagandets mest grundläggande förutsättningar som Socialdemokraterna och Miljöpartiet idag angriper när man demoniserar välfärdens företagande och vill förbjuda vinster. I ett land och i ett…

Hellre terrorbalans än terror utan balans

När hundra S-debattörer publicerar en artikel om att Sverige ska skriva under förbudet mot kärnvapen, innebär det att hundra ledande socialdemokrater inte kan se skillnaden mellan demokratier och dikt…

Att påstå att högern är nazistisk är oförlåtligt

I vår fredliga del av världen är det lätt att tappa perspektivet på den extremism och ondska som drabbat alltför många människor i allt för många tider. Det handlar om Förintelsens systematiska och in…

Vi firar Frivärld tio år!

I höst firar Frivärld – Stockholm Free World Forum – tio år. Det är tio år som är värda att fira, där den säkerhets- och utrikespolitiska agendan sakta har förändrats. Frivärld har varit ledande i att…

Slutreplik: Bejaka mångfalden som gör skolan bättre

Anders Anderssons replik på min artikel om friskolemotståndets paradoxer är även den paradoxal. Han menar nämligen att jag, och andra som är för fritt skolval, sätter skolvalet före eleverna. Det fakt…

Vi behöver ny grund för Östersjöregionens framtid

Denna höst har vi i Sverige talat om 30 år av diplomatiska förbindelser med de baltiska länderna, som blev verklighet den 27 augusti 1991. Det var en tid som präglades av ett uppbrott från ett mörkt f…

Fattigdom löser inte klimatfrågan

För förvånansvärt många vana opinionsbildare är det som att frågan om växthuseffekten och dess hot mot klimatet vuxit fram på senare år, något som förenas med en förvåning över att inte mer har åstadk…

Den kritiska granskning som Coronakommissionen presenterat borde media stått för i början av krisen

Så kom till ytterligare en av Corona-kommissionens delrapporter, som pekar ut den senfärdigheten som präglade krishanteringen i framförallt pandemins utbrott. Föga oväntat håller inte Lena Hallengren …

EU måste möta hoten från Ryssland och Kina

Den svenska säkerhetspolitiska debatten har förändrats mycket under de senaste tio åren. Det är framförallt två saker som har förändrats. Det ena handlar om Rysslands växande militära hot och reg…

Fri handel är inte naivt, men frihet åt diktaturer är ansvarslöst

Under min tid i Europaparlamentet medverkade jag till att vi fick en lagstiftning som gjorde det möjligt med en screening av utländska intressens investeringar, som kunde bli strategiska hot mot vår s…

Norden bör gå i täten för den fria världen

Runt om i världen befinner sig demokratin på reträtt. Auktoritära regimer ifrågasätter det öppna samhället, samtidigt som de försöker vinna terräng på demokratins bekostnad. De auktoritära regimerna b…

Kina ska inte diktera demokratins villkor

Det kinesiska kommunistpartiet utövar diktaturens logik överallt dit den når. Det är en aggressionspolitik med två syften För det första vill den tvinga omvärlden att tiga inför förtrycket och den vil…

Antisemitismen kräver mer än en konferens

Det är en allvarlig verklighet att vi i Sverige har en levande antisemitism, som i vissa delar av vårt land gör livet outhärdligt för judar. De hånas, hotas och känner en ständig oro för sin säkerhet.…

Replik: 15 procent av skolorna kan inte vara ett problem

Efter en text som demoniserar friskolorna, hävdar att de i grunden är undermåliga och ignorerar det faktum att 400 000 elever har valt friskolor, undrar Linnea Lindquist hur jag kan tro att någon vill…

Europas ledarskap kan inte bygga på självtillräcklighet

När EU-kommissionens kommissionär för inre marknad och industriell utveckling, fransmannen Thierry Breton, besöker Sverige i dag, tisdag, finns det ett viktigt budskap han måste mötas av. Europeiska U…

Polens demokrati är vår

En upp och nedvänd debatt har utbrutit kring den polska högsta domstolens utlåtande att Polens grundlagar står över eller är oförenligt med den gemensamma lagstiftningen i EU. Det tolkas nu som en fri…

On valfriheten och förmynderiet

Det finns ett uttryck som ibland används både till höger och vänster, som jag ogillar djupt. Det är uttrycket DDR-Sverige, som används för att beskriva vårt land på 1970- och 1980-talen. Det är slafsi…

Socialdemokraterna sätter ideologin före eleverna

Det finns ett antal paradoxer i Socialdemokraternas kamp mot det fria skolvalet. De bygger alla på att S hellre värnar det offentligas makt än den enskildes, sätter den politiska styrningen före kvali…

Tysklands val

Det tyska valet har i svenska media kommit att speglas som om det handlar om svensk politik och svenska partier. Det är milt talat fel. Valet i Tyskland handlade om tysk politik och om tyska partier, …

Replik: Sluta misstänkliggöra meningsmotståndare

Replik till Anna Dahlberg på Expressens ledarsida (25/9). När jag på 1980-talet första gången föreslog att Sverige skulle stödja de baltiska ländernas frihetskamp angreps jag av Socialdemokraterna för…

Om den svenska skoldebattens förlorade fokus

Den svenska skoldebatten har påtagliga likheter med den sökprocess som präglar mannen som letar efter sina borttappade nycklar ute på gatan under gatlyktan istället för i mörkret framför den egna dörr…

LG

Ständigt med en ny tanke, en ny kunskap eller en ny idé. Alltid ett steg före men alltid lika mån om att dela med sig. Inspirerad av ny kunskap och nya idéer men alltid med samma vänskap och ideal. Al…

Geopolitisk kraft kräver politik, kraft och geografisk närvaro – om avtalet med Australien

Man kan ha synpunkter på hur USA förmedlade information till sina allierade och på hur Australien förmedlade sina avsikter till Frankrike. Det är tveklöst så att den konflikt som nu vuxit fram försvag…

Afghanistan är den civiliserade världens nederlag

Afghanistans fall och talibanernas maktövertagande är ett nederlag för den civiliserade världen. Det är en triumf för islamistisk extremism och jihadism, liksom för Rysslands och Kinas regimer. I värl…

Replik: Människors rätt att välja skola är en av vår tids främsta folkrörelser, Sven-Eric Liedman

Mycket talar för att studieresultaten i Sverige skulle förbättras om vi fick fler skolkoncerner. Men i Sven-Eric Liedmans ögon är individernas val en fientlig handling mot folket, skriver Gunnar Hökma…

Nyhetsbrevet: Frihetens värden v. 37

Hösten har börjat med viss bestämdhet när det gäller arbete och möten, men mer tveksamt när det gäller väder. Fortfarande råder en sensommarkänsla som tyvärr nog går mot sitt slut.  Under veckan som k…

Replik Ledare: Dålig kvalitet är problemet – fokusera på det

Den 10 september skrev ledarskribenten Emma Høen Bustos i Dagens Nyheter om friskoledebatten och menade att borgerliga politiker som växte upp under efterkrigstiden har visserligen all anledning att f…

Demokratin får aldrig relativiseras

Demokratin hotas både av dem som ser den som ett hinder för den egna makten och de som inte förstår demokratins gränser. De sistnämnda utgör kanske det farligaste hotet, eftersom det inte är öppet uta…

Friskolevännerna som inte alls är vänner med skolvalet

Det är något uppochnervänt med den skolpolitiska debatten. Skolor som anses så bra att man bör ha lottning för att få gå i dem ska bekämpas för att beskydda de skolor som för upprepade årsklasser lede…

Den 11 september och historien som aldrig tar slut

Den 11 september är ett tragiskt minnesmärke i den moderna historien. Nära tretusen dog när de satt på sina kontor, mötesrum eller på väg hem till familjen. Det sägs ofta att det är en dag då vår värl…

Replik: Välfärden kan leverera mer för mindre

Planekonomins utgångspunkt var att kvalitet och effektivitet garanteras om företag och andra verksamheter drivs av staten – eller under ”folkets kontroll”, som det brukade heta. Att ifrågasätta den ut…

Tankar om Litauens frihetskamp

När detta skrivs är jag på väg till Vilnius för att medverka vid firandet av Litauens trettio år av självständighet och frihet. Litauen var det land som gick främst bland de baltiska länderna när det …

”Den kinesiska ambassaden fortsätter hota kritiker”

Det senaste året har den kinesiska ambassaden hört av sig till en rad svenska skribenter och politiker, ibland för uppläxningar och ibland med explicita hot. Med anledning av tankesmedjan Frivärlds se…

Vårt stöd hjälpte drömmen att bli verklig

Idag för 30 år sedan, den 26 augusti 1991, hölls det 76:e måndagsmötet i Stockholm till stöd för Baltikums frihet. Varje måndag klockan 12, under nästan två års tid, samlades åldrade flyktingar, unga …

När problemen har fått växa och växa krävs det ny politik – inte att man låtsas som inget

Växande och allt grövre kriminalitet. Etableringen av områden utanför det offentliga våldsmonopolets kontroll. Förnekelse av de växande problemen med avrättningar och gängkriminalitet. En okontrollera…

Slutreplik: ”Cyniskt och fel om orsaken till att skolor är dåliga”

”Det är självklart så att socioekonomisk bakgrund påverkar skolresultaten, men det gör det desto viktigare att se till att även de med svårare förutsättningar kan få bästa möjliga skola.” …

Idag gratulerar vi Lettland!

Idag gratulerar vi Lettland till sin återupprättade självständighet. Dagarna mellan den 19 augusti och den 21 augusti 1991 var dramatiska dagar för hela Europa och för de baltiska staterna i synnerhet…

Estland 30 år i frihet!

Gratulationer till Estland! Det är ett land som har all anledning att vara stolt över den frihet och demokrati man erövrat ur diktaturens förtryck. Vårt grannland firar i dag trettio år av en återuppr…

Att lämna fältet fritt för mörkrets krafter är att svika civilisationen

Afghanistan lämnas nu helt fritt åt mörkrets krafter. Dess invånare blir utsatta för en godtycklig ondska av det slag som mänskligheten återkommande har sagt att den inte får upprepas igen. Det finns …

”Friskolor kan lösa problemet med de dåliga skolorna”

Friskolor uppsätts för orättvisa påhopp i debatten om den svenska skolan. Men vi borde inte attackera skolor som till övervägande delen är bra, och i stället komma överens om att dåliga skolor inte få…

Till alla er som var emot insatsen i Afghanistan

Ingen kan säga annat än att det var väntat. De brutala avrättningarna, massdödandet och lemlästningen. Det som nu sker i Afghanistan är en seger för de mest brutala och grymma krafterna vi kan tänka o…

Oseriös utrikespolitik i regeringen Löfven III

Decemberöverenskommelsen, därefter januariöverenskommelsen samt nuvarande semesteruppgörelse har i praktiken gett Socialdemokraterna ett unikt mandat att utifrån en minoritetsposition utforma svensk u…

Om en justitieminister som sviker sitt ämbetes ansvar

Det udda, det extrema eller det aggressiva tenderar alltid att vinna uppmärksamhet. Det är ofta syftet som de som frambär det udda, det extrema eller det aggressiva har.  Det ska väcka uppmä…

Demokratin är en lång och envis kamp

För trettio år sedan, i augusti 1991, hände det mest otroliga. Sovjetunionen föll. En totalitär diktatur som haft total kontroll och utövat totalt förtryck, tvingades vika inför människors krav på fri…

Europe’s Digital Future: Perspectives from Sweden

This first joint report by a transnational network of think tanks convened as part of the IIEA’s Europe’s Digital Future network seeks to highlight the perspectives of some of Europe’s ‘digital frontr…

Gör upp med vår historia – stå upp för frihet i Kuba

För trettio år sedan välte de baltiska folken sin diktatur och ockupationsmakt över ända. Den sjungande revolutionen, de fredliga demonstrationerna och de beslutsamma kraven på sanning och rätt överva…

Svensk ”cyber-tsar” behövs efter Coops stängning

I gråzonen mellan krig och fred blir det allt gråare. När det amerikanska IT-företaget Kaseya med 37 000 kunder attackerades drabbades också matvarukedjan Coop. Amerikanska myndigheter har pekat ut de…

Låt inte Kina vinna vår tids stora kamp

Kinas kommunistiska parti har som mål att underminera demokratin globalt. Den fria världens länder måste förstå att det är ett hot som bygger på diktaturens inneboende logik. I Kina råder totalitärt f…

Man måste se populismen där den står som politiskt starkast, inte bara där man vill se den

Dagens Nyheters ledarsida skriver i dag om att populismen härskar till vänster och till höger. https://www.dn.se/ledare/den-populistiska-vanstern-och-hogern-har-mer-gemensamt-an-de-vill-erkanna/ Det ä…

”Gränsregionen Skåne-Köpenhamn kan bli Europas ledande i cancerbehandling.”

Varje år drabbas över 2,6 miljoner européer, unga som gamla, av cancer.  Det är stora siffror, men ingenting att stå maktlös inför. Idag kan liv förlängas och cancer botas på sätt som var fantasier fö…

I förfasningens rike ersätts ansvar av aktivism

Så ännu en gång en tragedi och ett uttryck för en grov kriminalitet som hotar vårt samhälle. En chock och tragedi för anhöriga, vänner och kolleger. En attack på vårt rättssamhälle som i sin brutalite…

Nyhetsbrevet: Frihetens värden v. 26

Kära läsare,  Så blev EM inte den fortsatta svenska folkfest vi hade hoppats på. En besvikelse för oss alla när vi hade börjat gripas allt mer av febern. Hemköpta flaggor får användas till andra tillf…

Den fria världen är starkare tillsammans

Vi lever i en tid präglad av osäkerhet. En tid där diktaturer utnyttjar friheten i demokratier och rättsstater för sin egen maktutövning. En tid där krigföringen sker i skuggvärlden mellan krig och fr…

Låt inte diktaturens logik segra

Den kinesiska diktaturen bekämpar demokratin var den än kan nå. Den fria världen måste inse att det inte är ett hot som i första hand hänger samman med geografi och territorium, utan om viljan att utö…

Den auktoritära liberalismen undergräver den liberala demokratins värden

I den mån svensk politik ska diskuteras när man diskuterar svensk politik kan följande sägas;  Sverige har en utrikespolitik som på avgörande punkter saknar förankring i Sveriges riksdag. Erkänna…

Nyhetsbrevet: Frihetens värden v. 24

Kära läsare,  En vecka som med grunden i Bidens besök har handlat om Europas ställning i världen, fotbollen samt det faktum att Sverige har en regeringskris. Eller rättare sagt – regeringen har en kri…

Sverige är värt bättre

Det kan synas svårt att förstå att Vänsterpartiet vill fälla en socialdemokratisk regering utan att ha ett eget trovärdigt eller rimligt alternativ. Skälet är något som tyvärr många politiska kommenta…

En dag att fira och en flagga att hedra

Åter en nationaldag. När Sverige är som finast firar vi vår nation och vår frihet. Många skriver i dessa dagar om varför vi ska fira nationaldag, några varför vi inte ska göra det och åter andra disku…

Varför stödjer inte Sverige friheten och demokratin?

Mellanöstern präglas av en lång rad konflikter grundade i hat, religiösa motsättningar och despotiers kamp om makten. Större delen av den antisemitism som plågar Sverige kommer från dessa konflikthärd…

Israels paradoxer kan bryta ny väg för fred och samexistens

Det är en paradoxernas utveckling vi nu ser i Israel som på en gång understryker demokratins vitalitet och den dynamiska utveckling den ger möjlighet till.  Det är för det första viktigt med en n…

Att stödja demokratin borde vara självklart

Det ena är ett av de mer jämställda länderna i världen och det enda landet i regionen där kvinnor har samma rättigheter som män. Där råder press- och yttrandefrihet, rättsstatsprincipen samt frihet fr…

Inflationen somnar aldrig och kan ständigt återuppstå

Frågan om inflation har blivit en fråga om inflation finns som ett fenomen eller som en konsekvens av förd politik. Det faktum att världen de senaste 20 åren har sett väldigt lite av inflation har för…

Svensk klimatpolitik ett förvirrat slag i luften

Debatten om klimatfrågan präglas av en ständigt upprepande symbolpolitik med knapp påverkan på den globala klimatutvecklingen. Subventioner av elcyklar, plastpåseskatten, stoppet av Preemraff i Lyseki…

Lukasjenkos flygkapning kräver ett nytt försvarstänk

Lukasjenko-regimen gör Belarus till en nation ingen kan lita på – en pariastat. Man utsträcker diktaturens logik till det internationella samfundet. Det bör för svensk och europeisk del leda till tydl…

En gangsterregim måste mötas med handling

Den belarusiska regimens kapning av ett flygplan på en internationell rutt är ett uppenbart och oacceptabelt brott mot internationell rätt. Det öppnar upp för en statlig piratverksamhet i luften som s…

Nyhetsbrevet: Frihetens värden v. 20

Kära läsare,  Det var Hamas som drog kriget över palestinierna och Gazaborna. Genom att genomföra en omfattande raketbeskjutning, mot civila mål och med syfte att döda civila tvingade Hamas fram ett m…

En liten demokrati

En liten demokrati. Full rösträtt för samtliga medborgare. I grunden ett av de mer jämställda länderna i världen. Det enda landet i regionen där kvinnor har samma rättigheter som män. En stark demokra…

Fem förslag för att få framtidens klimatpolitik

Ett problem som präglar den svenska klimatdebatten är att symbolpolitik ofta prioriteras framför faktiska åtgärder. Allt tyder på att Sverige behöver en ny politik med hjälp av vilken vi kan möta klim…

Vi måste bemöta alla gråzonens säkerhetshot

Vi lever i en ständigt pågående krigföring. Den sker i en gråzon inom den formella fredens ram. Det kan handla om kontroll av energimarknader och viktiga medier, ekonomiska blockader mot företag och l…

Norge, Norge

För Norge påminner 17 maj om väldigt mycket mer än Sveriges nationaldag den 6 juni. Där vi firar vår nationella gemenskap, historia med fornstora dar samt det vi är firar Norge en nationell självständ…

Nyhetsbrevet: Frihetens värden v. 19

Kära läsare,  Veckan inleddes med Europadagen som inföll på söndagen den 9 maj och som mer konkret manifesterades på måndagen. På Svenska Paneuropaföreningens sida skrev jag några rader om vad Europad…

Slutreplik: Tydligt att V inte gjort upp med sin historia

När man läser Håkan Svenneling och Hanna Gunnarssons (V) replik till mig om svensk säkerhetspolitik slås man av att Vänsterpartiets uppgörelse med sin historia är ett arbete som aldrig tar slut. Sedan…

Om Israel och raketattackerna – de som ifrågasätter demokratins rätt till försvar ifrågasätter demokratin

En avgörande förutsättning för att förstå vad som händer i Mellanöstern är att nästan alla stater är diktaturer i olika former. Emellertid är en nation en demokrati, med fria val och frihet för medbor…

Myterna om fastighetsskatten

Skattepolitisk debatt hamnar ofta i vad som motsvarar längtan efter Den heliga graalen. Ständigt tror sig skattehöjare hitta en ny källa för skatt som ingen har upptäckt, som tillför helt nya pengar o…

Baltikums frihet ett bevis på att Nato fungerar

I år är det 30 år sedan Estland, Lettland och Litauen blev fria länder. I dag är de medlemmar i Nato och i EU, tryggt förankrade i ett stabilt och demokratiskt Europa. Detta var aldrig en självklar ut…

Europadagen den 9 maj

För mig är Europadagen framförallt en påminnelse om hur vi människor kan lyfta oss själva i håret och lämna konflikternas logik till förmån för samarbetets. Att det går att forma en samhällsutveckling…

Den fria pressen måste förstå poängen med pressfriheten

Oviljan eller oförmågan att se sina brister är sannolikt en av traditionella medias största brister. Det leder till en ofelbarhetsdogm där varje fel indirekt innebär ett underkännande av den egna verk…

Nyhetsbrevet: Frihetens värden v. 18

Kära läsare,  Veckan som gått har bland annat präglats av sanktioner i form av inreseförbud som den ryska regimen har satt på ett antal europeiska företrädare, bland annat Europaparlamentets talman oc…

Om ökade kontakter med Sveriges baltiska grannländer – motion till riksdagen 1988

I närmare tusen år fungerade Östersjön som en viktig kommunikationslänk mellan folken vid dess kuster. Efter andra världskriget gick dock järnridån ner mellan oss och våra grannländer i sydost. Samtid…

Vad är det de firar?

Första maj är på något kalendariskt sätt inledning på våren. ”Vintern rasat ut bland våra fjällar, drivans blommor smälta ner och dö” och inte minst ” Snart är sommarn här i purpurvågor, guldbela…

Nyhetsbrevet: Frihetens värden v. 17

Kära läsare, Några saker står ut från veckan som gått. Per Bolunds ord om att han satte tonen för det toppmöte om klimatfrågan president Biden inbjudit till föll lite till marken när det visade sig at…

A new transatlantic agenda

In the ambition to make Europe a real geopolitical player the European Commission is currently cultivating an agenda that risks making Europe weaker rather than stronger. The various ideas about Strat…

Ryssland rustar – dags att ta säkerhetshoten på allvar

Ukraina är ett land som står utanför alla militärallianser och utan EU-medlemskap. Det är med andra ord ett land som är ensamt och utsatt, nu när Ryssland rustar vid dess gräns. Putins aggressionspoli…

Kina får aldrig dominera vår ekonomi

Den globala ekonomin står i dag inför många bekymmer. Pandemin och slutenhet i dess kölvatten är ett av dem. Men på lång sikt finns ingen större utmaning än den kinesiska diktaturen. Den kinesiska eko…

10 punkter för en modern klimatpolitik

Debatten om klimatfrågan präglas av undergångsstämningar och domedagsprofetior, ibland av en tävling i undergångens konsekvenser. Allt för ofta har de gemensamt att de kräver en underkastelse av våra …

Varför står inte Ann Linde upp för rättsstaten?

Efter den fredliga rosenrevolutionen 2004 inledde Georgien en resa mot demokrati, marknadsekonomi och en rättsstat där kampen mot korruption var ett ledmärke. Den ryska invasionen 2008 kom som svar på…

Nyhetsbrevet: Frihetens värden v. 16

Kära läsare, Under veckan som gick beslutade sig tyska CDU och CSU för Armin Laschet som sin kanslerkandidat efter några veckors diskussion och sannolikt diverse konflikter. Beslutet kom sent på månda…

Låt inte Kina diktera ekonomins villkor

Det finns idag ingen större utmaning för den globala ekonomin än den kinesiska diktaturen. Kina är inte en aktör som alla andra. Under de senaste 40 åren har man gjort den ekonomiska framgången till e…

Antisemitism kan inte lagstiftas bort

Sveriges justitieminister Morgan Johansson har sagt att han vill förbjuda förnekelse av Förintelsen, i föreställningen att man därmed bekämpar antisemitismen. Det är fel sätt att använda Sveriges grun…

Dags för en gemensam agenda för EU och USA

Debatten om vaccin och exportförbud visar med tydlighet en sak. De transatlantiska ekonomierna är djupt integrerade med varandra. Att inleda handelskrig med exportförbud för vaccin skulle leda till ex…

Nyhetsbrevet: Frihetens värden v. 15

Kära läsare, Det är lätt att konstatera att vi lever i svåra och utmanande tider. Nya hot parallellt med de gamla. En förändrad världsekonomi med nya maktförhållanden. En pandemi som har slagit mot he…

Återhämtningen kräver ekonomisk liberalisering

I den dysterhetens tid som präglar pandemin drömmer många om gladare tider. Det glada 20-talet blir 2021 ett självklart begrepp att se som en analogi. Mycket riktigt svämmar medierna nu över av ekonom…

EU behöver en säkerhetspolitik

Europa och EU måste stå starka i en tid som definieras av en krigföring i gråzonen mellan fred och krig. En tid där diktaturer och despotier utnyttjar friheten i demokratier och rättsstater för sin eg…

EU är vi själva, inte ”de andra”

Ofta hamnar debatten om olika sakfrågor inom EU i frågan om Europeiska unionen i sig själv är bra eller ej. Sällan kan europeisk politik diskuteras utan att det blir ett ställningstagande för eller mo…

Boklansering: Gråzon

I dag lanserade tankesmedjan Frivärld, som jag är ordförande för, antologin Gråzon. Den är en del i ett projekt om Den grå zonen som vi startade 2020. Det handlar om de hot och angrepp som redan i dag…

Gör upp med tystnaden gentemot diktaturerna

När jag för första gången krävde att Sverige skulle stödja balternas frihetskamp fick jag höra att jag gick fascisternas ärenden. De baltiska staterna ansågs nämligen vara infekterade av den fascism o…

Man försvarar inte demokratin genom att underminera och relativisera den

Efter sju år med en rödgrön regering är Sverige ett land med stora långsiktiga problem. Bland jämförbara länder har Sverige flest sprängningar, avrättningar och dödsskjutningar. Vår högre utbildning o…

Hög tid för en Östeuropakommission

Efter Majdanrevolutionen spred ett antal vänsterdebattörer idén att svenska medier präglas av en inneboende russofobi, vilket gjorde att medierapporteringen utpekade Rysslands som roten till allt ont.…

7 kommentarer

Moderaterna i Södertälje » Blog Archive » M fyra i EU deras Blog- · 11 juni 2009 kl. 15:43

[…] Hökmarks Blog […]

nya Moderaterna i Södertälje » Blog Archive » Blog · 04 mars 2010 kl. 11:04

[…] Hökmarks Blog […]

Bloggar – skvaller och tonårssnack « Badlands Hyena · 17 mars 2010 kl. 1:06

[…] Carl Bildts är onekligen flickaktiga. Man kan också räkna upp Lars Gustafsson, Johan Norberg, Gunnar Hökmark och – ja, jag har bara ingen lust att fortsätta uppräkningen av sådana […]

Sanningen om mig som bloggare « lena alun · 17 mars 2010 kl. 12:04

[…] Carl Bildts är onekligen flickaktiga. Man kan också räkna upp Lars Gustafsson, Johan Norberg, Gunnar Hökmark och – ja, jag har bara ingen lust att fortsätta uppräkningen av sådana […]

Liberalkonservativt · 14 maj 2010 kl. 10:13

[…] Stockholms läns landsting Fredrik Segerfeldt – Fredrik Segerfeldt, debattör och författare Gunnar Hökmark – Gunnar Hökmark (M), EU-parlamentariker Juridikbloggen – Jakob Heidbrink, Mårten […]

www.fredrik-karrholm.se · 14 juli 2010 kl. 9:44

[…] mot burka och nikab är icke-liberalt och ogenomtänkt populistiskt. Gunnar Hökmark skriver klokt: Det vore bättre om Frankrike ägnade sig åt alla de problem som skapar […]

Inbjudan till en moderat idépolitisk debatt | Kent Persson (m) blogg · 14 december 2010 kl. 8:31

[…] och Thomas och Konservativa tankar och Fredrik och Christian och Mikael och Niels och Marcus och Hökmark och Johan och Göran och Mattias och […]