Hoppa till innehåll

Blås inte upp Sverigedemokraternas betydelse

Just nu verkar den politiska debatten göra Sverigedemokraterna viktigare än vad de är.

För det första har inte Sverige förändrats för att en liten del av vår befolkning som pendlar mellan rädsla, motvilja och främlingshat mot människor från andra delar av världen har röstat så. Vi har inte blivit ett kallare land, som någon skrev, på grund av detta. Vi är tvärtom till en överväldigande del ett land av medborgare som ser med öppenhet på människor från andra kulturer. De opinionsundersökningar som följt vår syn på flyktingar och människor från andra länder tyder snarare på en större tolerans och öppenhet idag än för några år sedan. Vi har inte blivit vare sig främlingsfientliga eller främlingsfientligare för att de som är det har röstat så.

För det andra har det under hela denna valrörelse varit ett ledtema att ingen vill ge detta parti ett inflytande. Det är klokt, inte på grund av deras hållning i olika sakfrågor utan på grund av att deras politik oavsett område tar sin utgångspunkt i föraktet för andra människor. Den typen av värderingar får man inte kompromissa med. Man bör heller inte kompromissa med partier som har en tvivelaktig syn på demokrati och diktatur.

Och eftersom ingen vill ge dem inflytande måste fokus nu vara på att diskutera vad detta kräver. Och eftersom det är i opposition Sverigedemokraterna kommer att befinna sig i blir det också oppositionens sak att hålla dem utanför inflytande eftersom de inte kommer att få något inflytande över regeringsmakten. Vill man hålla dem utanför inflytande är det bara att hålla dem utanför inflytande. Det påverkas självfallet av hur vart och ett av de rödgröna partierna agerar.

Agerar man som samma koalition som nu förlorade, med samma kompromisser som man gick in med för att regera, underlättar man för Sverigedemokraterna men agerar man som enskilda partier försvårar man genom att den vägen säkra andra majoriteter än dem som Sverigedemokraterna vill sälla sig till.

Och till syvende och sisdt måste varje oppositionsparti avgöra om man vill rösta så att Sverigedemokraterna blir tungan på vågen. Det går att föra fram sina uppfattningar men att avstå vid omröstning om man annars riskerar att ge Sd inflytande. Frågan nu handlar om man menade något med det man upprepade många gånger under valrörelsen.