Hoppa till innehåll

Bilindustri och Eriksberg

Tidig morgon på väg till Arlanda. Frågan om bilindustrin kommer att prägla mycket av svensk debatt under kommande veckor. I Dagens Industri i dag pläderar rektorn för Handelshögskolan i Göteborg för att staten går in som ägare till Volvo. Dessutom verkar han leva i tron att det är en amerikansk ideologi som hävdar att företag ska vara privata och att det inte finns något som säger att inte statliga företag fungerar lika bra. Tidigare har många framfört tankar om att låta AP-fonderna eller Norge, i någon form, gå in.
Likväl handlar det om en diskussion som är lätt att förstå av många skäl. Men det är också en diskussion som kräver viss distans och försiktighet. I lördags var jag på Moderata ungdomsförbundets stämma i Göteborg som avhölls i en av det gamla Eriksbergsvarvets hallar. Det krävde många miljarder innan vi i Sverige insåg att varvsindustri var en förlorad affär. Och det kostade många jobb.
Ford tillhör i dag några av de sämst tänkbara ägarna till Volvo. Med statsstödsprogram i USA av någon form blir man en ännu sämre, eftersom detta stöd förutsätter att det är i USA man slår vakt om jobben. Samtidigt är det viktigt att slå vaktom den produktionskapacitet och kunskap som finns i Sverige.
I en debatt som fördes i parlamentet förra veckan pekade jag risken på att vi nu går in i en statstödskarusell där det ena stödet tar ut det andra.