Hoppa till innehåll

Bilda opinion mot flyttcirkus – replik i Norbottens Kuriren

Om hon läst mitt ursprungliga inlägg (29/9) så borde hon rimligen ha förstått att det är precis vad jag försöker göra. I det skrev jag att regeringen bör ta upp en diskussion med andra EU-länder om att erbjuda Frankrike ett europeiskt forskningsinstitut, med inriktning på politik och samhällsvetenskap, i utbyte mot en fördragsändring som gör det möjligt för parlamentet att stanna i Bryssel.

Goudin är upprörd över att jag och så gott som alla andra svenska ledamöter i parlamentet inte velat underteckna ett brev från henne till statsminister Fredrik Reinfeldt, med uppmaning till honom om att driva frågan om ett säte för parlamentet. Vi skrev ju brev till Göran Persson i samma ärende.

För min och de andra moderata ledamöternas del kan jag bara konstatera att vi har bättre relationer med statsministern än att vi behöver skriva brev till honom. Jag råkar dessutom veta att regeringen är väl medveten om problemet och inte har någon annan uppfattning än parlamentets svenska ledamöter.

Det viktiga nu är att bilda opinion mot Europaparlamentets flyttcirkus och att öka trycket på den franska regeringen, som redan sannolikt är tämligen besvärad av debatten. Inte minst efter att parlamentet i september sammanträdde två gånger i Bryssel, vilket gick alldeles utmärkt. Och om Hélène Goudin vill korrespondera med statsministern så får hon naturligtvis göra det, men jag tror inte att hon vinner något på att vara grälsjuk i en fråga där vi alla är överens.

Gunnar Hökmark (m)
delegationsledare Europaparlamentet
vice ordförande för partigruppen EPP-ED